Pagrindinis puslapis Visi produktai Paskyra Paieška

Emei bendrosios naudojimo taisyklės

BENDROSIOS NAUDOJIMO TAISYKLĖS – nauja versija, taikoma nuo 2023-06-25

Emei platformą (toliau – Svetainė) administruoja ir valdo MB "Pertraukties taškas", kurios adresas Girulių g. 10-201, LT-12112 Vilnius, Lietuva, įmonės kodas 304914163 Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre (toliau – Emei).

Prieš užsiregistruodamas Svetainėje, kiekvienas Naudotojas privalo perskaityti šias Bendrąsias taisykles (toliau – Taisyklės), Katalogo taisykles kurios sudaro teisiškai įpareigojantį jūsų ir Emei susitarimą dėl prieigos prie Svetainės ir naudojimosi ja, ir įsipareigoja jų laikytis. Norėdami patvirtinti, kad jas perskaitėte, ir susikurti savo Emei paskyrą, pritarkite Taisyklėms, kai registracijos proceso metu jus paragins tai padaryti. Kiekvienas Naudotojas taip pat privalo perskaityti Privatumo politiką.

Sąvokos iš didžiosios raidės apibrėžtos šių Taisyklių 1 skirsnyje.

1 SĄVOKŲ APIBRĖŽIMAI

Kai šiose Taisyklėse vartojami toliau nurodyti terminai iš didžiosios raidės, jų apibrėžimai atitinka nurodytus šiame skirsnyje. Kiekvieną kartą, kai pamatysite terminą, rašomą didžiąja raide, žr. šį skirsnį „Sąvokų apibrėžimai“.

Papildomos taisyklės – žr. 2.6 punktą; 

Nuomotojas – bet kuris Naudotojas, kuris nuomojasi arba nori nuomotis vieną ar daugiau Prekių Svetainėje;

Katalogas – elektroninis Prekių puslapis, į kurį Nuomotojai įtraukia Prekes, kurias nuomoja Svetainėje. Prekių puslapyje yra atskiri skyriai, skirti kiekvienai Prekių kategorijai;

Katalogo taisyklės – Katalogui taikomos taisyklės, įskaitant dėl Prekių, kurias Naudotojai gali siūlyti Svetainėje. Galiojančios Katalogo taisyklės skelbiamos Svetainėje čia;

Nuomavimasis – nuomavimosi procesas procesas, kuriuo Vartotojas gali naudotis išsinuomoti Prekes Svetainėje. Nuomos procesas: i) pradedamas Vartotojui paspaudus mygtuką „Rezervuoti“, ii) tada Nuomininkas turi pasirinkti atsiėmimo vietą ir patvirtininti pasiėmimo laiką ir gražinimo ląiką ir nurodyti pristatymo adresą ir iii) Nuomininkas rezervacijos puslapyje arba išokančiame lange spusteli mygtuką „Rezervuoti“;  iiii) Patvirtinus nuomą yra pasirašoma nuomos sutartis ir vykdoma nuomos procesas pagal sąlygas nurodytas nuomos sutartyje

Turinys  – žr. 6.1 punktą;

Ginčo iškėlimo laikotarpis  – žr. 5.5.1 punktą;

Forumas – Svetainės sritis, kurioje Naudotojai gali viešai bendrauti tarpusavyje, laikydamiesi Forumo taisyklių, kurios aprašytos čia;

Prekės – prekės / daiktai, kuriuos Naudotojai įkelia į Katalogą, norėdami juos nuomoti;

Prieglobos paslaugos – Emei Svetainėje arba per ją siūlomos prieglobos paslaugos, suteikiančios galimybę Naudotojams įkelti Prekes į Katalogą, rasti ir nagrinėti nuomavimo pasiūlymus Svetainėje ir bendrauti privačiai ir (arba) viešai, visų pirma naudojantis Forumu;

Profesionalūs pardavėjai – veiklą vykdantys fiziniai ar juridiniai asmenys, siūlantys prekes / daiktus, įskaitant bet kurį asmenį, kuris nuomoja prekes / daiktus komerciniais tikslais;

Naujienos – turinys, kuriuo Emei dalijasi Svetainėje, įskaitant naujienas apie trumpalaikius ir ilgalaikius pasiūlymus, konkursus, žaidimus, akcijas ir pranešimus apie naujas Svetainėje teikiamas Paslaugas;

Privačios žinutės – bendravimas Naudotojams keičiantis privačiomis žinutėmis per Svetainės žinučių sistemą, kai žinutės nėra viešai rodomos Svetainėje;

Privatumo politikadokumentas, kuriame nustatyta, kaip Emei renka, naudoja, tvarko, saugo ir perduoda asmens duomenis;

Nuomotojasbet kuris Naudotojas, kuris į atitinkamą Svetainės Katalogą įkelia vieną ar daugiau Prekių. Mokėjimo paslaugų teikimo tikslais Nuomotojas yra asmuo, įvykdęs bent vieną išnuomotos Prekės Sandorį;

Paslaugos – visos Svetainėje siūlomos paslaugos, įskaitant Prieglobos paslaugas ir Papildomas paslaugas, kurių kiekviena teikiama siekiant užtikrinti Svetainėje vykdomų Sandorių saugumą ir patikimumą;

Visiškai neatitinka aprašymo  – žr. 5.5.3 punktą;

Svetainė – Emei interneto svetainė, programėlės ir bet kokios kitos prieigos prie Emei platformos priemonės. Svetainė apima Paslaugas ir visą platformoje arba per ją siūlomą turinį, priemones, funkcijas ir funkcionalumą;

Emei socialinių tinklų paskyros – Emei paskyros „Facebook“, „Google+“, „Twitter“, „Instagram“, „Pinterest“, „YouTube“ ir kituose socialiniuose tinkluose, kuriose pateikiama informacija apie Svetainę ir jos siūlomas Paslaugas, dalijamasi Naudotoju paskelbtu turiniu;

Taisyklės – įpareigojantis susitarimas tarp Emei ir Naudotojo, kaip apibrėžta šių Bendrųjų taisyklių pirmoje pastraipoje;

Bendra kaina – visa už Sandorį mokėtina suma, kurią sudaro 1) Nuomotojo nustatyta Prekės (-ių) kaina ir visi taikomi mokesčiai ar rinkliavos. Jeigu Nuomininkas nusprendžia grąžinti Prekę anščiau laiko nuomotojas turi gražinti pinigus už laiką kurį nuomininkas neišnaudojo;

Sandoris – bet kuris Naudotojų sandoris, sudarytas pasirašius nuomos sutartį;

Naudotojas – bet kuris asmuo, kuris Svetainėje yra susikūręs Paskyrą ir sutinka su šiomis Taisyklėmis; 

Naudotojo paskyra arba Paskyra – Naudotojo paskyra, sukurta registruojantis Svetainėje; 

Lankytojas – bet kuris asmuo, kuris lankosi Svetainėje, bet nėra susikūręs Paskyros.

2 ĮŽANGA

2.1 Ačiū, kad apsilankėte Svetainėje. Atidžiai perskaitykite šias Taisykles, Katalogo taisykles ir Forumo taisykles. Jose nustatytos sąlygos, kuriomis galite naudotis Svetaine. Jei sutinkate su šiomis Taisyklėmis, galėsite naudotis mūsų Svetainėje kaip Naudotojas, taip pat turėsite galimybę Svetainėje būti Prekių Nuomotoju ir Nuomininku. Jei nesutinkate su šiomis Taisyklėmis, negalite naudotis Svetaine. 

2.2 Paslaugos. Emei teikia Prieglobos paslaugas, veikdama kaip tarpininkė tarp Nuomotojų ir Nuomininkų. Emei taip pat teikia mokamą Nuomininko apsaugos paslaugą, taikomą visiems Sandoriams, sudarytiems paspaudus mygtuką „nuomotis“, ir Papildomas paslaugas. Emei yra visiškai atsakinga už savo teikiamas Paslaugas, neviršydama savo įsipareigojimų ir laikydamasi šių Taisyklių nuostatų. Emei nėra jokių Naudotojų tarpusavio Sandorių šalis. Emei neperka ir nenuomoja Svetainėje rodomų Prekių. 

2.3 Kas negali naudotis Svetaine. 

a) Nepilnamečiai. Svetainė nėra skirta naudoti jaunesniems nei 18 metų asmenims. Jei esate jaunesnio nei 18 metų išlaikomo asmens tėvas arba globėjas, galite sukurti paskyrą ir sutikti su šiomis Taisyklėmis tokio nepilnamečio vardu, tačiau taip elgdamiesi prisiimate visą atsakomybę už nepilnamečio naudojimąsi Svetaine ir patvirtinate, kad Svetainė skirta asmenims, kuriems yra ne mažiau kaip 18 metų.

b) Profesionalūs pardavėjai gali naudotis sistema sudaryti nuomos sutartis ir ieškoti klientų.

2.4 Lankytojai. Jei esate Svetainės Lankytojas, galite ieškoti ir peržiūrėti Prekes kataloge, skaityti Forumą ir kitą Naudotojų pateiktą turinį, taip pat Svetainėje skelbiamas Naujienas ir kitą informaciją. Tačiau jūs nebūsite laikomas Naudotoju ir negalėsite naudotis Paslaugomis. Vis dėlto jums gali būti naudinga susipažinti su šiomis Taisyklėmis.

2.5 Paskyros sukūrimas. Norėdami nuomoti ar nuomotis Prekes Svetainėje ir naudotis Paslaugomis, visų pirma turite užsiregistruoti Svetainėje ir susikurti Naudotojo paskyrą. Kai registruojatės Svetainėje, jūs įsipareigojate pateikti teisingą, tikslią, aktualią ir išsamią informaciją, kuri bus naudojant sukuriant nuomos sutartį ir teisiškai naudojama konfliktų sprendimui. Svarbu, kad visada prižiūrėtumėte ir nedelsdami atnaujintumėte savo Paskyros informaciją, kad ji visada būtų aktuali ir išsami. Registracijos proceso metu Naudotojų bus prašoma nurodyti (tiesiogiai registracijos formoje arba, jei pageidaujate, bendrinant jūsų „Facebook“, „Google“ ar „Apple ID“ profilį) el. pašto adresą, vardą ir pavardę ir slaptažodį, kad Svetainė galėtų jus atpažinti kiekvieną kartą, kai jungsitės prie Svetainės. Šiuos duomenis naudosime Privatumo politikoje aprašytais tikslais ir būdu. Siekdama apsaugoti jūsų Naudotojo paskyrą ir užtikrinti kitų Naudotojų saugumą, Emei bet kada gali patikrinti jūsų Naudotojo paskyroje esančią informaciją arba paprašyti jūsų atsakyti į atitinkamus klausimus, pateikti atitinkamą informaciją ar padėti atlikti tikrinimo procedūras (toliau – Saugumo procedūros). Saugumo procedūromis siekiama patvirtinti, kad jūs esate asmuo, prisijungiantis prie savo Naudotojo paskyros ir (arba) sudarantis sandorius. Jos bus pagrįstos ir proporcingos saugumo tikslams, kurių siekiama. Taikydama Saugumo procedūras, Emei gali patikrinti Naudotojo telefono numerį, el. pašto adresą. 

2.6 Papildomos taisyklės. Sutikdami su šiomis Taisyklėmis, taip pat sutinkate laikytis Katalogo taisyklių ir Forumo taisyklių (toliau – Papildomos taisyklės), kurios yra įtrauktos pateikiant nuorodą. Šios Papildomos taisyklės pateikiamos jums formatu, leidžiančiu jas atkurti ir atsisiųsti iš tinklalapių, kuriuose yra hipersaitai. Sutikdami su šiomis Taisyklėmis, jūs naudositės Paslaugomis laikydamiesi šių Papildomų taisyklių. Bet koks šių Papildomų taisyklių pažeidimas yra šių Taisyklių pažeidimas. Esant bet kokiam Papildomų taisyklių ir šių taisyklių nuostatų neatitikimui, šios Taisyklės laikomos specialiomis sąlygomis, todėl neatitikimo atveju joms teikiama pirmenybė. 

2.7 Trečiųjų šalių bendrosios taisyklės. Tam tikroms Svetainės funkcijoms naudojamos trečiųjų šalių teikiamos priemonės ir paslaugos, kurioms gali būti taikomos atskiros bendrosios taisyklės. Kai trečiųjų šalių priemonėms ir paslaugoms taikomos atskiros bendrosios taisyklės, Svetainėje jums bus pateikta nuoroda į taikomas bendrąsias taisykles. Pastarosios jums bus pateiktos tokiu formatu, kad jas būtų galima atkurti ir išsaugoti kartu su atitinkamomis trečiųjų šalių paslaugomis, ir turėsite jas atskirai patvirtinti, jei norėsite naudotis šiomis trečiųjų šalių paslaugomis.

2.8 Šių Taisyklių pakeitimai. Laikantis 2.9 punkto nuostatų, bet kokiems šių Taisyklių pakeitimams bus reikalingas jūsų išankstinis pritarimas. Jei per 15 dienų nuo pranešimo apie bet kokius pakeitimus dienos nepritarsite Taisyklėms, Emei pasilieka teisę apriboti Naudotojo galimybę naudotis Svetaine, kol bus pritarta atnaujintoms Taisyklėms. 

2.9 Vienašališki šių Taisyklių pakeitimai. Emei gali vienašališkai pakeisti šias Taisykles dėl pagrįstų priežasčių ir siekdama:

a) suderinti Taisykles su galiojančių ar priimamų teisės ar norminių aktų nuostatomis;

b) suderinti Taisykles su bet kokiu jurisdikcijos, vartotojų apsaugos agentūros ar kitos kompetentingos institucijos priimtu sprendimu, kuris daro įtaką Svetainės turiniui ar joje teikiamoms Paslaugoms;

c) suderinti Nuomininko apsaugos įkainius, atsižvelgiant į infliaciją ir (arba) mūsų išlaidų raidą; 

d) užkirsti kelią piktnaudžiavimui ar žalai arba saugumo sumetimais;

e) atspindėti mūsų Paslaugų pakeitimus pagal 2.11 punktą;

f) atspindėti Emei veiklos valdymo pokyčius ir plėtrą;

g) atspindėti rinkos sąlygų ar standartinės sektoriaus praktikos pokyčius;

h) atlikti šių Taisyklių redakcinius pakeitimus (pavyzdžiui, ištaisyti gramatines ar rašybos klaidas), jei šie pakeitimai nekeičia šių Taisyklių turinio ar prasmės.

Jei Emei atliks bet kurį iš nurodytų pakeitimų, Emei informuos Naudotojus apie pakeistas Taisykles likus 15 dienų iki pakeitimų įsigaliojimo dienos, išskyrus atvejus, kai:

a) Emei yra teisiškai įpareigota atlikti pakeitimus nedelsiant arba per trumpesnį laikotarpį;

b) pakeitimai atliekami pagal 2.9 punkto h papunktį; tokiu atveju jie įsigalioja nedelsiant.

Nuo įsigaliojimo dienos galite toliau naudotis Emei Paslaugomis pagal pakeistas taisykles. Pakeitimai nebus taikomi atgaline data ir neturės įtakos jokiems Sandoriams, kuriuos anksčiau sudarėte Svetainėje. Šie pakeitimai taip pat nepablogins jums teikiamų Paslaugų, už kurias jau sumokėjote Emei, kokybės ar nepakeis jų savybių. Analogiškai dėl pakeitimų negali padidėti mokesčiai, kuriuos jau sumokėjote už Nuomininko apsaugą, taikomą ankstesniems Sandoriams.

Jei jūsų netenkina siūlomi pakeitimai, bet kuriuo metu galite nemokamai nutraukti santykius su Emei. Tokiu atveju Emei toliau vykdys savo įsipareigojimus, susijusius su bet kokiais vykdomais Sandoriais, kuriuos jau esate sudarę platformoje.

2.10 Bet kokie Svetainėje paskelbti šių Taisyklių pakeitimai iš karto bus taikomi tiems Naudotojams, kurie užbaigs registracijos internetu procesą po šių pakeitimų paskelbimo Svetainėje.

2.11 Savo Paslaugas galime papildyti naujomis Paslaugomis, savybėmis ir funkcijomis, nepablogindami kokybės ir nekeisdami jūsų nenaudai i) Paslaugų, kurios jums teikiamos už kainą, kurią jau sumokėjote Emei, ii) Prieglobos paslaugų, kurios jums siūlomos dėl Skelbimų ir Turinio, kuriuos jau paskelbėte Svetainėje, savybių.

3 PREKIŲ SKELBIMŲ ĮKĖLIMAS Į SVETAINĘ

3.1 Leidžiamos Prekės. Į Svetainę gali būti įkeliamos tik tos Prekės, kurios atitinka visas toliau nurodytas sąlygas:

3.1.1 Prekė turi priklausyti vienai iš Katalogo taisyklėse nurodytų Leidžiamų prekių kategorijų;

3.1.2 Nuomotojas turi turėti teisę perduoti nuosavybės teisę į Prekę;

3.1.3 Nuomotojas negali siūlyti pernuomoti urmu įsigytų prekių ir tiesiogiai tiekėjo nuomojamų mažos pernuomavimo vertės prekių;

3.1.4 Prekės pardavimas, naudojimas ar disponavimas neturi pažeisti jokios trečiosios šalies teisių (įskaitant bet kokias intelektinės nuosavybės teises) ir neturi pažeisti jokių vietos, nacionalinių ar tarptautinių galiojančių teisės aktų. Prekė turi būti saugi ir negali būti padirbta; ir 

3.1.5 Prekė turi atitikti visus rinkoje įprastai taikomus reikalavimus, nebent Nuomininkas ir Nuomotojas būtų susitarę kitaip;

3.1.6 Prekės negali būti įtrauktos į Mokėjimo paslaugų teikėjo draudžiamų ir ribojamų produktų ir paslaugų sąrašą (jeigu taikytina, tokio sąrašo hipernuoroda bus pateikta čia).

3.2 Skelbimo įkėlimas. Norėdamas įtraukti Prekę į Katalogą, Nuomotojas turi laikytis visų Katalogo taisyklių. Nuomotojas turi užpildyti klausimyną, kuriame turi pasirinkti kategoriją, tiksliausiai atitinkančią Prekę, ir įkelti bent vieną (arba daugiau, jei reikia, priklausomai nuo Prekės) kokybišką nuotrauką. Pardavėjai negali naudoti internete rastų ir (arba) panašių Prekių nuotraukų. Prekės aprašymas ir nuotraukos turi atspindėti tikrąją Prekės kokybę ir išorinę išvaizdą, taip pat bet kokius Prekės trūkumus, defektus ar pakeitimus.

3.3 Siūlymas nuomoti. Kai Nuomotojas įtraukia Prekę į Katalogą ir šis skelbimas paskelbiamas Svetainėje, tai yra Nuomotojo pasiūlymas nuomoti atitinkamą Prekę, kurį Nuomininkas gali priimti.

3.4 Skelbimo keitimas. Prekę įkėlęs Nuomotojas gali jį atšaukti skelbimą arba pakeisti kainą bet kuriuo metu, prieš sudarydamas sutartį su Naudotoju dėl atitinkamos Prekės nuomavimo.

3.5 Klasifikavimą lemiančių pagrindinių parametrų aprašymas. Nuomininko kataloge pateiktų skelbimų numatytieji paieškos rezultatai rikiuojami pagal „tinkamumą“, įvertinus pagal šiuos pagrindinius kriterijus:

Šių pagrindinių klasifikavimą lemiančių parametrų tikslas yra užtikrinti Pirkėjams geriausią paieškos patirtį. Taikydama šiuos parametrus Emei užtikrina, kad aukštesnei klasei priskiriami skelbimai kaip galima tiksliau atitiktų Naudotojo paieškos lūkesčius.

3.6 Numatytasis klasifikavimas. Kai Nuomininkas ieško Prekės, skelbimai pagal numatytąją nuostatą rikiuojami pagal „tinkamumą“. Kataloge Naudotojai gali pasirinkti, kad skelbimai būtų rikiuojami pagal kainą arba datą. Nuomininkui pasirinkus, kad skelbimai būtų rikiuojami pagal kainą ir datą, skelbimai bus klasifikuojami atsižvelgus į Nuomininko Paskyroje nurodytas asmenines nuostatas.

3.7 Papildomos paslaugos. Nuomotojas gali nuspręsti įsigyti Papildomų paslaugų.

3.8 Turinio pašalinimas. Emei, gavusi tinkamą pranešimą pagal 6.4 punktą arba kompetentingų Institucijų pranešimą, nedelsdama pašalins bet kokį neteisėtą Turinį. Emei taip pat gali naudoti automatinę programinę įrangą ir algoritmus, kad aptiktų ir nedelsiant, be išankstinio įspėjimo, ištrintų arba pašalintų iš Svetainės bet kokias Prekes ar Turinį, kurie:

Atitinkamas Naudotojas gali apskųsti Emei sprendimą, kaip aprašyta 8.6 punkte.

Tai, kad Emei naudoja tokią automatinę programinę įrangą, neturi būti suprantama kaip stebėjimo pareiga ir pareiga aktyviai ieškoti neteisėtos veiklos ir (arba) Svetainėje paskelbto Turinio ir, kiek tai leidžiama pagal galiojančius teisės aktus, nesukuria jokios Emei atsakomybės.

3.9 Ne darbo dienų funkcija. Naudotojai savo Paskyrai gali taikyti „Ne darbo dienų“ funkciją. Naudotojui nustačius, kad jo Paskyrai taikoma „ne darbo diena“ funkcija, tokio Naudotojo Prekių skelbimai bus negalimi nuomotis nurodytomis nedarbo dienomis.

4 PREKIŲ NUOMAVIMASIS SVETAINĖJE 

4.1 Nuomininkai gali nuomotis Prekes Svetainėje naudodami mygtuką „nuomotis“. Kiekvienam sandoriui, sudarytam naudojantis mygtuku „nuomotis“. Sudarius nuomos sutartį Nuomininkas tampa dviejų atskirų susitarimų šalimi: 

4.1.1. Nuomininko ir Nuomotojo susitarimas. Tiek Nuomininkas, tiek Nuomotojas patvirtina, kad Nuomininkui užbaigus nuomos procesą sudaromas teisiškai įpareigojantis susitarimas tarp Nuomininko ir Nuomotojo, grindžiamas i) Prekės aprašymu ir nuotraukomis, ii) Nuomininko ir Nuomotojo sutartomis sąlygomis ir iii) atitinkamomis į šias Taisykles įtrauktomis sąlygomis. Nuomininkas įsipareigoja sumokėti už Prekės naudojimasį nuomos laikotarpiu, o Nuomotojas įsipareigoja išnuomoti laikinai Prekę. Siekiant išvengti abejonių, Emei nėra šios susitarimo šalis. Vartotojų teisės, įtvirtintos Europos vartotojų apsaugos teisės aktuose, šiam susitarimui netaikomos.

4.2 Visa rizika už Nuomas, atliekamus nenaudojant mygtuko „nuomotis“, tenka pačiam Naudotojui, o Emei tokių sandorių atžvilgiu neteiks jokių paslaugų, įtrauktų į Nuomininko apsaugą. Tiek, kiek leidžiama pagal teisės aktus, Emei neatsako už Nuomas, atliktus ne Svetainėje, ir neprisiima jokios atsakomybės, kylančios dėl jų ar su jais susijusios. Siekdami užtikrinti jūsų ir sandorių saugumą, raginame Sandorius užbaigti naudojant mygtuką „nuomotis“ ir nesudaryti sandorių ne Svetainėje.

5 BENDRAVIMAS IR ŽINUTĖS SVETAINĖJE

5.1 Privačios žinutės

Naudotojai Privačiomis žinutėmis keičiasi tik tam, kad galėtų keistis informacija apie Kataloge esančias Prekes. Jei Naudotojas siunčia Privačias žinutes kitam Naudotojui, jis turi užtikrinti, kad jis nesiunčia:

 1. žinučių ar informacijos, kuriose yra reklamos (nebent tai nedraudžiama pagal Forumo taisykles);
 2. brukalų ar turinio, kuriuo platinami virusai ar kirminai;
 3. bet kokių kitų masinių žinučių (kai žinutė siunčiama daugiau nei penkiems Naudotojams arba kai ta pati žinutė kopijuojama ir siunčiama Naudotojams, kurie neprašė jos gauti);
 4. žinučių, kurių tekstas prieštarauja moralės normoms ir viešajam saugumui, netinkamų, įžeidžiančių ar šmeižikiškų žinučių; arba žinučių, kurios dėl kitų priežasčių laikomos nesuderinamomis su šiomis Taisyklėmis ir Naudotojų interesais;
 5. neteisėto pobūdžio žinučių arba žinučių, kuriomis siekiama pakenkti kitiems Naudotojams ir (arba) Svetainei;
 6. žinučių, kurios gali būti laikomos bet kokio pobūdžio priekabiavimu.

Emei gali naudoti automatinę programinę įrangą ir algoritmus, kad nustatytų Privačių žinučių turinį, kuris prieštarauja moralės normoms ir viešajam saugumui arba rodo nesąžiningą elgesį. Jei automatinė programinė įranga aptinka tokį turinį Privačioje žinutėje, neapribojant kitų Emei turimų teisių gynimo priemonių, i) Privati žinutė ir Naudotojas gali būti užblokuoti ir (arba) Privati žinutė gali būti paslėpta nuo Naudotojo, kuriam ji buvo išsiųsta, ir ii) tokią Privačią žinutę išsiuntęs Naudotojas gali gauti įspėjimą, primenantį Naudotojui apie jo pareigą laikytis šių Taisyklių, informuojant Naudotoją, kad Emei gali imtis tolesnių veiksmų, kaip aprašyta 12 dalyje, pavyzdžiui, sustabdyti Naudotojo Paskyros galiojimą, jeigu bus padaryta daugiau pažeidimų. Tai, kad Emei naudoja tokią automatinę programinę įrangą, neturi būti suprantama kaip stebėjimo pareiga ir pareiga aktyviai ieškoti neteisėtos veiklos ir (arba) turinio Svetainėje ir, kiek tai leidžiama pagal galiojančius teisės aktus, nesukuria jokios Emei atsakomybės.

5.2 Keitimasis atsiliepimais tarp Naudotojų

Užbaigę sandorį, Nuomininkas ir Nuomotojas Svetainėje gali skelbti atsiliepimus vienas apie kitą. Mainais į atsiliepimus internete Naudotojai ar Emei negauna jokios kompensacijos.

Naudotojo atsiliepimas apie kitą Naudotoją visada turi būti teisingas ir sąžiningas. Draudžiama meluoti ir įžeidinėti.

Emei netikrina Naudotojų atsiliepimų prieš juos paskelbiant Svetainėje.

Jei bet kuris Svetainėje paskelbtas atsiliepimas yra netinkamas, įžeidžiantis arba kitaip neatitinka šių Taisyklių, Naudotojai gali pranešti apie tokį atsiliepimą Emei pagal 6.5 punkte aprašytą pranešimo procedūrą. Naudotojui paprašius, Emei pašalins atsiliepimus pagal šias Taisykles ir galiojančius teisės aktus.

Be to, Emei gali užblokuoti bet kurio Naudotojo, pateikusio šių Taisyklių neatitinkantį atsiliepimą, paskyrą, kaip nurodyta 8.1 punkte. Rašyti ir skelbti atsiliepimus Svetainėje gali tik Naudotojai. 

5.3 Forumas

Prieš pradėdamas naudotis Forumu, kiekvienas Naudotojas privalo perskaityti Forumo taisykles.

Naudodamiesi Forumu, Naudotojai turi laikytis Forumo taisyklių. Naudotojai atsako už žinutes, kurias jie skelbia Forume, todėl Naudotojai neturėtų Forume dalytis jokia konfidencialia ar privačia informacija. Emei neprisiima atsakomybės už Forumo Turinį (arba už tai, ką su tokiu Turiniu daro Naudotojai ir Lankytojai). Jei žinutę ar temą paskelbusio Naudotojo tapatybė atskleidžiama viešai, Emei negali būti laikoma atsakinga, jei tai įvyko i) dėl Naudotojo veiksmų arba ii) dėl trečiosios šalies veiksmų, apie kuriuos Emei nebuvo žinoma.

6 ATSAKOMYBĖ

6.1 Visi Naudotojai yra visiškai atsakingi už bet kokią informaciją, kurią jie skelbia Svetainėje, taip pat už Prekes, kurias siūlo, nuomoja ar perduoda kitiems Naudotojams. Neapribojant to, kas išdėstyta pirmiau, Naudotojai patvirtina ir sutinka, kad jie yra visiškai atsakingi už bet kokios Prekės įkėlimą į Katalogą, taip pat už Prekės aprašymą, nuotraukas ir vaizdo įrašus, bet kokią Svetainėje paskelbtą informaciją ir Pirkėjams ar kitiems Naudotojams pateiktus pareiškimus bei už kitos pateiktos informacijos (įskaitant Privačias žinutes, atsiliepimus ir Forumo įrašus) (toliau kartu – Turinys) tikslumą. Be to, Naudotojams tenka visa atsakomybė už su kitais Naudotojais sudarytus Sandorius ir dėl jų galinčius kilti ginčus, išskyrus atvejus, kai ginčai kyla dėl to, kad Emei nevykdo savo įsipareigojimų pagal šias Taisykles.

6.2 Naudodamiesi Svetaine, Naudotojai privalo laikytis visų jiems taikomų teisės aktų ir taisyklių. Naudotojai visų pirma turi susilaikyti nuo i) trečiųjų šalių teisių pažeidimo; ii) intelektinės nuosavybės teisių pažeidimo arba suklastotų Prekių skelbimų įkėlimo; iii) prekių, pažeidžiančių teisės aktus, skelbimų įkėlimo; iv) nusižengimų ar nusikaltimų, diskriminacijos, neapykantos ar smurto kurstymo dėl rasės, etninės kilmės ar tautybės; v) neteisingos informacijos ar konfidencialios informacijos perdavimo; vi) šmeižikiškų komentarų rašymo; vii) veiksmų, dėl kurių nepilnamečiams gali kilti pavojus; viii) kitų asmenų asmens duomenų skelbimo ar privatumo teisių pažeidimo; ix) svetimos tapatybės pasisavinimo arba x) neteisėto, melagingo ar netikslaus Turinio įkėlimo ar kitokio pateikimo. Naudotojai turi veikti ir naudotis Svetaine sąžiningai.

6.3 Emei veikia tik kaip Nuomotojų ir Nuomininkų tarpininkas. Jei kuris nors Naudotojas ar Lankytojas praneša Emei apie kito Naudotojo ar Lankytojo netinkamą elgesį, Emei gali suteikti pagalbą nukentėjusiai šaliai. Prireikus, Emei taip pat bendradarbiaus su vietos valdžios institucijomis. Jei Naudotojas nesilaiko 11 dalies nuostatų arba kitaip pažeidžia šias Taisykles, Naudotojas pripažįsta ir sutinka, kad jis yra visiškai atsakingas už visus trečiųjų šalių arba Emei dėl to patirtus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius, kai tai nedraudžiama pagal teisės aktus. Todėl Naudotojas pripažįsta ir sutinka, kad tiek, kiek tai nedraudžiama pagal galiojančius teisės aktus, ir išskyrus šių Taisyklių pažeidimo atvejus, Emei jokiomis aplinkybėmis nebus laikoma atsakinga už bet kokią žalą ar nuostolius, kuriuos patyrė Lankytojai, Naudotojai ir (arba) trečiosios šalys. Visų pirma (šis sąrašas nėra baigtinis), Emei neatsako už: i) Naudotojų veikimą ar neveikimą; ii) bet kokio Turinio tinkamumą, tikslumą, išsamumą ir (arba) teisėtumą; iii) Prekių, kurias Naudotojai nuomoja arba perka naudodamiesi Svetaine, saugumą, kokybę ir kiekį bei Prekės atitikimą pateiktam aprašymui; iv) bet kokias su Sandoriais susijusias problemas, išskyrus atvejus, kurie yra aiškiai nurodyti Nuomininko apsaugos sąlygose.

6.4 Emei neatsako už Naudotojų sukurtą Turinį. Naudotojai yra atsakingi už savo Turinį. Naudotojai pripažįsta ir sutinka, kad Emei, kaip prieglobos paslaugų teikėja, neturi jokios sutartinės pareigos tikrinti Turinio ir į Katalogą įtrauktų Prekių ir, kiek tai leidžiama pagal galiojančius teisės aktus, jokiomis aplinkybėmis nebus atsakinga už bet kokią žalą ar nuostolius, kuriuos dėl tokio Turinio ir Prekių patyrė Lankytojai arba Naudotojai ir (arba) trečiosios šalys. Laikydamasi savo teisinių prievolių, Emei pašalins iš Svetainės bet kokį neteisėtą Turinį, apie kurį jai buvo tinkamai pranešta pakankamai išsamiai ir aiškiai. Jei Emei aptiks Turinį arba Prekę, kurie pažeidžia arba gali pažeisti galiojančius teisės aktus ir (arba) šias Taisykles, Emei imsis veiksmų prieš Naudotoją, kaip numatyta 3.8 punkte ir 12 dalyje. 

6.5 Jei kuris nors Naudotojas ar Lankytojas aptinka Turinį, kuriame pritariama nusikaltimams žmoniškumui, kurstoma rasinė neapykanta ir (arba) smurtas, ir (arba) teroristiniai aktai, kuris susijęs su vaikų pornografija ar bet kokiu kitu neteisėtu turiniu, jis turi nedelsdamas apie tai informuoti Emei:

 1. laikydamasis pranešimo procedūros, kuri aprašyta čia;
 2. pateikdamas Emei kontaktinę formą
 3. siųsdamas el. laišką adresu legal@Emei.lt;
 4. siųsdamas laišką, kuriame išsamiai išdėstyti pagrindiniai faktai, šiuo adresu: Emei UAB, Švitrigailos g. 13, LT-03228 Vilnius, Lietuva.

Jei pranešama apie tokį Turinį, Emei pasilieka teisę nedelsdama, be išankstinio įspėjimo, sustabdyti Naudotojo paskyros galiojimą (įskaitant bet kokius vykdomus Sandorius) ir pašalinti Turinį, kaip numatyta 12 dalyje.

6.6 Jei Naudotojas mano, kad koks nors Turinys gali pažeisti šias Taisykles ir (arba) jo ir (arba) trečiosios šalies teises (pvz., padirbinėjimas, įžeidimas, privatumo teisių pažeidimas, produkto saugumo problema), Naudotojas gali apie tai pranešti Emei:

 1. laikydamasis pranešimo procedūros, kuri aprašyta čia;
 2. pateikdamas Emei kontaktinę formą;
 3. siųsdamas el. laišką adresu legal@Emei.lt;
 4. siųsdamas laišką, kuriame išsamiai išdėstyti pagrindiniai faktai, šiuo adresu: Emei UAB, Švitrigailos g. 13, LT-03228 Vilnius, Lietuva.

6.7 Intelektinės nuosavybės teisių turėtojai turi pateikti pranešimą apie intelektinės nuosavybės teisių pažeidimą, užpildydami formą, kuri pateikta čia.

6.8 Jei su Preke yra susijusi produktų saugos problema, Naudotojams rekomenduojama nustoti naudoti Prekę.

6.9 Emei neatsako už jokius mokestinius įsipareigojimus ar duomenų teikimo prievoles, kurios gali atsirasti Naudotojams dėl jų veiklos Svetainėje. Dėl Svetainėje atliekamų Sandorių tik patys Naudotojai atsako už bet kokias mokestines ataskaitas, jei jie tokias ataskaitas turi teikti pagal galiojančius teisės aktus.

6.10 Laikydamasi galiojančių teisės ir norminių aktų, Emei imasi visų tinkamų priemonių, kad apsaugotų Naudotojų pateiktų duomenų saugumą ir neleistų mūsų Paslaugoms pažeisti Naudotojų kompiuteriuose, planšetiniuose kompiuteriuose ar išmaniuosiuose telefonuose saugomų duomenų ir programinės įrangos. Tačiau net ir tada, kai Emei ėmėsi tinkamų priemonių, atitinkančių teisinius reikalavimus, jos sistemoms vis tiek gali kilti pavojus dėl nenuspėjamų įvykių, pavyzdžiui, kibernetinių atakų ar saugumo pažeidimų, susijusių su duomenų perdavimu arba turinčių įtakos duomenų perdavimo apimčiai ir greičiui. Tokiomis sąlygomis primygtinai rekomenduojame Naudotojams imtis visų tinkamų priemonių savo duomenims ir (arba) programinei įrangai apsaugoti, ypač nuo užkrėtimo bet kokiais internete plintančiais virusais.

7 NAUDOTOJO ĮSIPAREIGOJIMAI

7.1 Teikdama Paslaugas Emei stengiasi užtikrinti, kad Naudotojai saugiai naudotųsi Svetaine. Saugi ir patikima patirtis yra neatskiriama ir esminė visų Paslaugų dalis. Tačiau saugios ir patikimos aplinkos užtikrinimas yra labai glaudžiai susijęs su Naudotojais ir jų elgesiu. Dėl šios priežasties naudodamiesi Svetaine Naudotojai įsipareigoja laikytis šiose Taisyklėse išdėstytų taisyklių, įskaitant, be kita to, tolesniuose 11, 8.2 ir 8.3 punktuose aprašytas taisykles.

7.2 Naudotojai ir Lankytojai įsipareigoja:

7.3 Naudotojai įsipareigoja, o Lankytojai, naudodamiesi Svetaine, neturi:

7.4 Naudotojai įsipareigoja (o Lankytojai neatlieka toliau nurodytų veiksmų) nerinkti, nelaikyti vienu metu, neperduoti tretiesiems asmenims, neviešinti, neskelbti ir neatskleisti Svetainės Naudotojų duomenų ar duomenų apie Svetainės Naudotojų veiksmus, įskaitant Sandorius, jų skaičių, rūšį, kainą ir pan., jei duomenys tapo prieinami neteisėtu būdu arba po neteisėtų veiksmų ar neveikimo. 

Naudotojai įsipareigoja (o Lankytojai neatlieka toliau nurodytų veiksmų) nerinkti, nelaikyti vienu metu, neperduoti tretiesiems asmenims, neviešinti, neskelbti ir neatskleisti informacijos, kuri pateikiama Svetainėje, jei tai gali turėti įtakos kitų Naudotojų teisėms, įskaitant, be kita ko, intelektinės nuosavybės teises arba privatumo teises. Šis apribojimas netaikomas Svetainėje esančiai „bendrinimo“ funkcijai, kuri leidžia Naudotojams dalytis Svetainėje esančia vieša informacija Emei socialinių tinklų paskyrose arba savo socialinių tinklų paskyrose, taip pat siųsti tokią informaciją sau ar kitiems asmenims el. paštu.

7.5 Naudotojas sutinka saugoti savo Paskyros prisijungimo duomenų ir slaptažodžio konfidencialumą ir neatskleisti savo prisijungimo duomenų ar slaptažodžio jokioms trečiosioms šalims (išskyrus asmenis, kuriems Naudotojas leidžia naudotis savo prisijungimo duomenimis ir slaptažodžiu). Naudotojas yra visiškai atsakingas (Emei ir kitiems asmenis) už visą veiklą, vykdomą Naudotojo Paskyroje. Jei Naudotojas žino arba įtaria, kad kuri nors leidimo neturinti trečioji šalis žino Naudotojo slaptažodį arba prisijungė prie Naudotojo paskyros, Naudotojas turi nedelsdamas apie tai pranešti Emei naudodamas kontaktinę formą. 

7.6 Naudotojas sutinka nedelsdamas atnaujinti bet kokią Svetainėje esančią informaciją, kuri nebėra aktuali ar tiksli, įskaitant informaciją, kurią Naudotojas pateikė registruodamasis Svetainėje, ir informaciją Naudotojo Paskyroje, taip pat informaciją apie Prekes, įtrauktas į Katalogą.

7.7 Naudodamasis Svetaine, Naudotojas pareiškia:

8 Emei TEISĖ APRIBOTI IR BLOKUOTI PASKYRAS

8.1 Naudotojų paskyrų apribojimas ir blokavimas. Siekdama užtikrinti saugią ir patikimą aplinką Svetaine besinaudojantiems Naudotojams, Emei gali, įskaitant automatinę programinę įrangą ir (arba) algoritmus:

Emei įsipareigoja imtis apribojimo ar blokavimo priemonių, kurios i) atitinka pagrįstus Naudotojų interesus, kai tų priemonių yra imamasi, ii) yra proporcingos aplinkybėms, ypač Naudotojo padarytam (-iems) pažeidimui (-ams). Dėl Naudotojų padarytų pažeidimų jų Paskyra bus laikinai užblokuota ir (arba) apribota, išskyrus atvejus, kai i) Naudotojas, kurio Paskyra jau buvo laikinai užblokuota ir (arba) apribota, nesusilaiko nuo netinkamo elgesio, arba ii) šie pažeidimai yra sunkūs arba pasikartojantys – tokiu atveju Naudotojo Paskyra bus visiškai užblokuota.

8.2 Blokavimas iš anksto įspėjus. Emei gali apriboti ir (arba) užblokuoti Naudotojo paskyrą, prieš tai raštu informavusi Naudotoją ir laikydamasi pagrįsto įspėjimo termino, jei Naudotojas:

8.3 Neatidėliotinas blokavimas. Nepaisant to, kas išdėstyta aukščiau, Emei gali apriboti ir (arba) užblokuoti Naudotojo paskyrą nedelsiant, be išankstinio įspėjimo ar perspėjimo bet kuriuo iš nurodytų atvejų:

8.4 Pranešimas. 8.1–8.3 punktuose nurodytais atvejais Emei pateiks Naudotojui raštišką pranešimą, kuriame bus nurodytos jo Paskyros apribojimo ar blokavimo priežastys, nebent tai:

8.5 Emei gali tirti bet kokius šių Taisyklių pažeidimus ir, laikydamasi galiojančių teisės aktų, pavyzdžiui, duomenų apsaugos teisės aktų, informuoti kompetentingas institucijas ir įstaigas.

8.6 Apskundimas. Jei Emei pasinaudoja savo teisėmis pagal šią 12 dalį ir pagal 3.8 punktą, atitinkamas Naudotojas gali apskųsti Emei sprendimą atsiųsdamas laišką į support@emei.lt su informacija apie situaciją.

9 Emei TEISĖS IR PAREIGOS

9.1 Emei gali bet kuriuo metu pertvarkyti Katalogą, reklamos vietas ar kitą informaciją apie Prekes, jei šie pakeitimai nekeičia Naudotojo pateikto Turinio, kad Svetainė taptų patogesnė Naudotojui. Tokie pakeitimai nesukels jokių nepatogumų Pardavėjams ir neapribos šiose Sąlygose numatytų Emei įsipareigojimų.

9.2 Emei gali bet kuriuo metu skelbti Naujienas ar kitus pranešimus apie trumpalaikius ir ilgalaikius pasiūlymus Svetainėje, konkursus, kampanijas, žaidimus ar akcijas arba kai kuriems ar visiems Naudotojams teikti specialiuosius, ribotos trukmės arba išskirtinius pasiūlymus, atitinkančius nacionalinius teisės aktus (toliau kartu – „Akcijos“). Gali būti taikomos specialios sąlygos. Per Akciją arba dėl jos gali būti laikinai pakeistos arba neveikti tam tikros Svetainės savybės ar funkcijos. Emei pasilieka teisę bet kuriuo metu nutraukti Akciją, nepranešusi apie tai Naudotojams. Akcijoms gali būti taikomi tam tikri tinkamumo reikalavimai, kuriuos nustato Emei. Informacija apie Akcijas gali būti pateikiama Svetainėje, prasidėjus tokiai Akcijai, ir, jei dalyvavimui reikia sudaryti įpareigojančią sutartį tarp Naudotojo ir Emei, Naudotojas turės galimybę atskirai sutikti su tomis sąlygomis, kurios bus pateiktos tokiu formatu, kad jas būtų galima išsaugoti ir atkurti. Jei šios Taisyklės ir Svetainėje paskelbtos specialios sąlygos, taikomos Akcijoms, nesutaps, pastarosios bus laikomos specialiomis sąlygomis, taikomomis aptariamoms Akcijoms, ir todėl joms bus teikiama pirmenybė tik įvertinus Akcijos kontekstą.

9.3 Emei gali bet kuriuo metu nutraukti, sustabdyti arba perduoti Svetainės veikimą trečiosioms šalims, apie tai pranešusi Svetainės Naudotojams ir laikydamasi trisdešimties (30) dienų įspėjimo termino.

9.4 Atitikties garantija. Europos Sąjungoje įsikūrusiems Naudotojams taikoma teisinė atitikties garantija, apimanti Emei teikiamas skaitmenines paslaugas. Pagal šią garantiją Emei atsako už bet kokią neatitiktį, kuri egzistuoja paslaugų teikimo metu, jei Naudotojas ją nustato per dvejus metus nuo vienkartinio skaitmeninių paslaugų teikimo, arba už bet kokią neatitiktį, kuri atsiranda arba paaiškėja per laikotarpį, per kurį Emei turi nuolat teikti skaitmenines paslaugas. Naudotojo nacionalinės teisės aktuose gali būti numatytos ilgiau taikomos garantijos. Norėdami pateikti reikalavimą, Naudotojai gali kreiptis į Emei, kaip aprašyta 15 dalyje.

10 ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

10.1 Privatumo politikoje, kuri skelbiama adresu https://www.emei.lt/privacy_policy, aprašyti Emei renkami Naudotojų asmens duomenys ir tikslai, kuriais Emei juos tvarko. Privatumo politika ir bet kurios jos dalys nėra laikomos sutartinėmis nuostatomis ir netampa šių Taisyklių dalimi.

10.2 Paprastai reikalaujama, kad Emei pateiktumėte tikslius duomenis. Pasikeitus su jumis susijusiems duomenims (pavyzdžiui, jūsų adresui ar pavardei), turite nedelsdami pranešti apie šiuos pasikeitimus, pakeisdami savo paskyros informaciją.

10.3 Kai asmens duomenis tvarkote savarankiškai ir atskirai nuo Emei, esate atsakingi už tai, kad būtų laikomasi galiojančių duomenų apsaugos teisės aktų (visų pirma, Bendrojo duomenų apsaugos reglamento). 

11 VALDYMAS, GINČŲ SPRENDIMAS IR NUTRAUKIMAS

11.1 Šioms Taisyklėms taikoma Naudotojo nacionalinė teisė. Jūs galite pateikti ieškinį savo gyvenamosios vietos arba nuolatinės gyvenamosios vietos teismui.

11.2 Kilus nesutarimams tarp Emei ir Naudotojo, Emei ragina Naudotojus pirma kreiptis į Emei, kad būtų rastas taikus sprendimas. Naudotojas gali: 

 1. Pirma, pateikti raštišką skundą Klientų aptarnavimo skyriui atsiųsdamas el. pašto laišką į adresą support@emei.lt.
 2. Naudotojas ir Emei visokeriopai stengsis Naudotojo skundą išspręsti draugiškai.
 3. Jei problema lieka neišspręsta arba Naudotojas nepatenkintas rezultatu, jis gali pasinaudoti alternatyvaus ginčų sprendimo būdais, pavyzdžiui, vartotojų mediacija. Emei neįsipareigoja ir neprivalo naudoti tokių metodų ginčams su Naudotojais spręsti. Ginčai tarp Nuomininkų ir Nuomotojų negali būti sprendžiami vartotojų mediacijos metodu. Naudotojas gali naudotis šiomis alternatyvaus ginčų sprendimo paslaugomis: 

11.3 Naudotojas gali bet kuriuo metu nutraukti santykius su Emei ir tai įsigalioja nedelsiant; tačiau Naudotojas ir toliau turės vykdyti visus savo įsipareigojimus, atsiradusius dėl Sandorių, kuriuos Naudotojas sudarė prieš nutraukdamas santykius su Emei. Naudotojas gali nutraukti santykius su Emei panaikindamas savo paskyrą arba išsiųsdamas el. laišką adresu support@emei.lt

11.4 Emei ir jos grupės įmonėms bei jos ir jų licencijų turėtojams priklauso visos teisės, visų pirma intelektinės nuosavybės teisės, susijusios su Svetaine, t. y. jos sistema (algoritmais, leidžiančiais veikti Katalogui, perdavimu ir pan.), Svetainės išdėstymu ir dizainu, Svetainėje naudojama programine įranga, Svetainėje naudojamais prekių ženklais ir domenų vardais.

11.5 Informacijos ar duomenų, ypač nuotraukų, pateikimas Svetainėje, ar kt. 6.1 punkte apibrėžto kaip „Turinys“, reiškia, kad Svetainės ar Paslaugų Naudotojai neatlygintinai suteikia Emei ir bet kuriai Emei grupei priklausančiai įmonei neišimtinę licenciją naudoti Turinį visame pasaulyje, kuri galioja taikomų teisių, jei tokių yra, galiojimo laikotarpiu (ir galimo pratęsimo laikotarpiu). Tokia licencija apima teisę naudoti, kopijuoti, atgaminti, rodyti ir pritaikyti Turinį. Emei gali naudoti tokį Turinį bet kurioje žinomoje ar nežinomoje žiniasklaidos priemonėje, visų pirma televizijoje, spaudoje, internete (reklamjuostėse ir straipsniuose, kitose svetainėse) ir socialiniuose tinkluose („Facebook“, „Twitter“, „Instagram“ ir pan.), Emei grupės veiklos, komerciniais, reklamos ar vidaus tikslais, kuriems Naudotojas neprieštarauja. Patys Naudotojai yra išimtinai atsakingi už Turinį ir patvirtina, kad jiems priklauso visos teisės į jį.

Naudotojai gali atsisakyti šios licencijos reklamos tikslams savo Paskyros nuostatose.

11.6 Visi pranešimai, prašymai ir kita informacija, kuria keičiasi Naudotojas ir Emei, bus siunčiami, kaip nurodyta Taisyklėse, siunčiant el. pašto laišką į support@emei.lt.

11.7 Taisyklės nesukuria partnerystės (nepriklausomai nuo jos teisinės formos) tarp Emei ir Naudotojų, darbo teisinių santykių, santykių tarp prekybos agento ir pastarojo kliento, taip pat franšizės santykių.

11.8 Laikydamasi galiojančių duomenų apsaugos teisės aktų, Emei gali perduoti ir (arba) perleisti visas teises ir pareigas pagal šias Taisykles bet kuriai trečiajai šaliai, ypač veiklos sektoriaus perdavimo, susijungimo steigiant naują bendrovę, susijungimo įgyjant, išskaidymo ar bet kokio kontrolės pasikeitimo, turinčio įtakos Emei, atveju, su sąlyga, kad tai nesumažina vartotojų teisių apsaugos. Toks perdavimas atleidžia Emei nuo visų Svetainės valdytojo įsipareigojimų, ypač Naudotojų ir Lankytojų atžvilgiu ateityje. Jei Emei perduos ir (arba) perleis šias teises ir pareigas pagal šias Taisykles trečiajai šaliai, Emei informuos Naudotojus apie tokį perdavimą ir (arba) perleidimą prieš 15 dienų, o Naudotojas turi teisę nedelsdamas nutraukti santykius su Emei ir uždaryti savo paskyrą. Naudotojai negali perduoti ar perleisti jokių ar visų savo teisių ar pareigų, kylančių iš šių Taisyklių. 

11.9 Naudotojas bet kuriuo metu gali pareikšti prieštaravimus dėl prieigos prie Svetainės ar Paslaugų, jų naudojimo ar veikimo, pateikdamas pranešimą. Pranešimai turi būti siunčiami Emei naudojant el. paštą adresu support@emei.lt. Dėl visų teisinių prašymų kreipkitės į Emei šiuo adresu: support@Emei.lt.

11.10 Jei kuri nors šių Taisyklių sąlyga ar jos dalis kompetentingos institucijos pripažįstama negaliojančia, neteisėta ar neįgyvendinama bet kokia apimtimi, tokia sąlyga tokia apimtimi atskiriama nuo likusių sąlygų, kurios toliau galioja ir yra įgyvendinamos visa apimtimi, leidžiama pagal teisės aktus.

11.11 Šios Taisyklės ir visi dokumentai, nurodyti šiose Taisyklėse, yra visas susitarimas tarp Emei ir jūsų, kuris pakeičia ir panaikina visas ankstesnes rašytines ar žodines sutartis, pažadus, patikinimus, garantijas, pareiškimus ir susitarimus tarp Emei ir jūsų, susijusius su šių Taisyklių (arba bet kurio dokumento, nurodyto šiose Taisyklėse) dalyku. Emei ir Naudotojas susitaria, kad sudarydami šias Taisykles jie nesivadovavo jokiu teiginiu, pareiškimu, patikinimu ar garantija (pateiktais netyčia ar neapdairiai), kurie nėra išdėstyti šiose Taisyklėse ar bet kuriame jose nurodytame dokumente. Tiek, kiek leidžiama pagal galiojančius teisės aktus, nei Emei, nei jūs neturite jokių reikalavimų dėl netyčinio ar neapdairaus suklaidinimo, grindžiamo bet kokiu šių Taisyklių ar bet kokio jose nurodyto dokumento teiginiu.