Pagrindinis puslapis Visi produktai Paskyra Paieška

Emei privatumo politika

Paskutinio atnaujinimo data: 2023-07-06

Kalbant apie jūsų asmens duomenis, Emei teikia prioritetą saugumui ir skaidrumui. Norėdami jums padėti suprasti, kokią informaciją renkame apie jus, kaip ją naudojame ir kokias teises turite, parengėme išsamią privatumo politiką.

1. Bendroji informacija

2. Kodėl ir kaip renkame ir naudojame jūsų duomenis?

3. Asmens duomenų gavėjai

4. Slapukų naudojimas

5. Teisė taisyti

6. Jūsų įstatyminės teisės, susijusios su jūsų duomenimis

7. Mūsų kontaktiniai duomenys

 

1. Bendroji informacija

Ši privatumo politika taikoma internetinei platformai Emei (toliau – „Svetainė“) ir susijusiai programėlei (toliau – „Programėlė“) (Svetainė ir Programėlė kartu vadinamos „Platforma“).

Platformą valdo Pertraukties Taškas, MB, Girulių g. 10-201, LT-12112 Vilnius, Lietuva. Toliau operatorius bus apibūdinamas žodžiais „mes“, „mus“ arba „Emei“. Daugiau informacijos apie tai, kaip su mumis susisiekti, rasite šios privatumo politikos pabaigoje 7 dalyje.

Labai rimtai žiūrime į jūsų privatumą. Visus asmens duomenis rinksime, laikysime ir naudosime vadovaudamiesi Europos Sąjungos Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu Nr. 2016/679 (toliau – BDAR) ir (arba) kitų taikytinų teisės aktų nuostatomis.

Mūsų Svetainėje ir (arba) Programėlėje teikiamos paslaugos gali veikti tik mums renkant, laikant, perduodant, trinant ir (arba) kitaip naudojant (toliau – „rinkimas ir naudojimas“) su jumis susijusius specifinius duomenis (toliau – „asmens duomenys“ arba „duomenys“). Asmens duomenys reiškia visą informaciją, susijusią su asmeniu, kurio tapatybė yra nustatyta arba gali būti nustatyta, pavyzdžiui, jūsų vardas, gimimo data, adresas ar el. pašto adresas.

Šioje privatumo politikoje aprašoma, kuriuos jūsų duomenis renkame ir kokiais tikslais juos renkame ir naudojame, kai naudojatės mūsų Platformoje teikiamomis paslaugomis. Šioje privatumo politikoje taip pat pateikiama svarbios informacijos apie jūsų duomenų apsaugą, ypač įstatymu užtikrinamas jūsų teises.

Kai kurias paslaugas mūsų Platformoje teikia trečiosios šalys. Kai naudojatės šiomis paslaugomis, kartu su šiuo pranešimu apie duomenų apsaugą taikoma ir trečiųjų šalių duomenų apsaugos politika. Prieš jums naudojantis tokiomis paslaugomis, vadovaujantis duomenų apsaugos įstatymais, trečiosios šalys gali paprašyti jūsų suteikti leidimą.

Pagal galiojančius duomenų apsaugos įstatymus Emei įpareigoja informuoti jus apie duomenų tvarkymą. Šį įpareigojimą Emei vykdo paskelbdama šią privatumo politiką. Ši privatumo politika ir bet kurios jos dalys nėra numatytos būti sutarčių sąlygomis ir netampa Bendrųjų taisyklių (toliau – „Taisyklės“) dalimi, sudarant sutartį su registruotais naudotojais. Pagal galiojančius duomenų apsaugos įstatymus Emei gali tvarkyti duomenis, kurie būtini sutarčiai su jumis įvykdyti arba būtini norint jūsų pageidavimu imtis veiksmų prieš sudarant sutartį (GDPR 6 str. 1 punkto b dalis). Nuorodos į Taisykles visada turi būti suprantamos kaip informacija apie duomenų tvarkymą (GDPR 13 ir 14 str.) ir niekada neturi būti Taisyklių dalis. Naudodamiesi platforma ir mūsų paslaugomis, su Emei sudarote teisiškai įpareigojančią sutartį, kurios sąlygos aprašytos Taisyklėse.

 

2. Kodėl ir kaip renkame ir naudojame jūsų asmens duomenis?

2.1. Norėdami suteikti jums galimybę naudotis mūsų Platforma, teikti savo paslaugas ir vykdyti mūsų Taisykles

Jūsų asmens duomenis renkame ir naudojame norėdami suteikti jums galimybę naudotis mūsų Platforma, teikti savo paslaugas ir vykdyti su jumis sudarytą sutartį (Taisykles), taip pat vykdyti komercines operacijas Platformoje, naudoti el. mokėjimų sistemą ar palikti atsiliepimus ir bendrauti su kitais nariais. Jei norite naudotis šiomis paslaugomis, jums reikia Emei paskyros. Šiuo tikslu privalote užsiregistruoti svetainėje arba Programėlėje ir tapti nariu.

Dauguma jūsų asmens duomenų reikalingi, kad galėtume vykdyti su jumis sudarytą sutartį (Taisykles). Jei nepateiksite šių asmens duomenų, negalėsime su jumis sudaryti ir vykdyti sutarties (Taisyklių). Dalies jūsų duomenų reikia tam, kad įvykdytume savo teisinius įsipareigojimus, kai esate mūsų Platformos narys. Jei nepateiksite šių asmens duomenų, negalėsime laikytis teisinių reikalavimų ir teikti savo paslaugų.

Šie duomenys taip pat naudojami Platformai tobulinti, kad ji būtų patogesnė mūsų nariams (žr. 2.2.12 punktą).

Šiems tikslams renkame ir naudojame jūsų asmens duomenis tol, kol jūsų Emei paskyra išjungiama, arba 5 metus nuo tada, kai jūsų paskyra tapo neaktyvi.

2.1.1. Norėdami leisti registraciją platformoje

Kai registruojatės kaip Platformos narys, privalote pateikti toliau nurodytus duomenis, kad galėtumėte atlikti registraciją ir pasiekti savo Emei paskyrą:

 1. Naudotojo vardą (būtina, kai registruojatės ne su Facebook, Google ar Apple ID paskyra);
 2. Vardą ir pavardę;
 3. El. pašto adresą;
 4. Patvirtinimą, kad esate vyresni nei 18 metų;
 5. Slaptažodį (būtina, kai registruojatės ne su Facebook, Google ar Apple ID paskyra).

Duomenų rinkimo ir naudojimo teisinis pagrindas yra sutarties su jumis (Taisyklių) vykdymas arba siekimas imtis veiksmų jūsų prašymu prieš sudarant sutartį (Taisykles) (GDPR 6 str. 1 punkto b dalis).

Registracijos metu pagal jūsų IP adresą taip pat nustatome jūsų buvimo vietą (šalį), kad ji būtų rodoma jūsų profilyje. Emei paskyros dalyje Mano nustatymai galite bet kada pakeisti savo buvimo vietą (šalį, miestą ar regioną) arba padaryti, kad jūsų miestas ar regionas nebūtų matomi kitiems nariams.

Šiam tikslui renkame ir naudojame jūsų asmens duomenis tol, kol jūsų Emei paskyra išjungiama, arba 5 metus nuo tada, kai jūsų paskyra tapo neaktyvi.

2.1.2. Norėdami patvirtinti jūsų tapatybę per Google, Facebook arba Apple ID

Jei registruojatės naudodami turimą Google Ireland Ltd., (Airija), Google LLC (JAV) (toliau – „Google“), Meta Platforms Ireland Ltd. (Airija), Meta Platforms, Inc. (JAV) (toliau – „Facebook“) arba Apple Inc. (JAV) (toliau – „Apple“) paskyrą arba vėliau nusprendžiate susieti savo Google, Facebook arba Apple paskyrą su Emei paskyra, iš mūsų Platformos būsite perkelti į Google, Facebook arba Apple svetainę ir paprašyti įvesti savo Google, Facebook arba Apple ID paskyros prisijungimo duomenis.

Jei įvedate savo Google prisijungimo duomenis, Google atsiųs Emei toliau nurodytus jūsų Google paskyros duomenis (galite atsisakyti pateikti kai kuriuos duomenis):

 1. Profilio nuotrauką;
 2. Vardą ir pavardę;
 3. Google paskyros ID;
 4. El. pašto adresą.

Jei įvedate savo Facebook prisijungimo duomenis, Facebook atsiųs Emei toliau nurodytus jūsų Facebook paskyros duomenis (galite atsisakyti nurodyti savo el. pašto adresą):

 1. Profilio nuotrauką;
 2. Vardą ir pavardę;
 3. El. pašto adresą;
 4. Facebook paskyros ID.

Jei įvedate savo Apple ID prisijungimo duomenis, Apple atsiųs Emei toliau nurodytus jūsų Apple ID paskyros duomenis (naudodami Apple privataus perdavimo el. paštu paslaugą galite atsisakyti nurodyti savo el. pašto adresą):

 1. Vardą ir pavardę;
 2. El. pašto adresą;
 3. Apple ID.

Iš Google, Facebook arba Apple gauti duomenys bus naudojami jūsų Emei paskyrai nustatyti. Tai reiškia, kad naudosime jūsų Google, Facebook arba Apple ID paskyros nario vardą kaip jūsų Emei paskyros nario vardą ir jis bus matomas kitiems Svetainės lankytojams bei Programėlės naudotojams. Kitų iš Google, Facebook arba Apple gautų duomenų Platformoje niekas nematys.

Bet kada galite atsieti savo Google, Facebook arba Apple ID paskyrą. Tai galite padaryti Emei paskyros dalyje Mano nustatymai. Visgi jei iš pradžių registruodamiesi nesusiejote turimos Google, Facebook arba Apple ID paskyros, šią sąsają galite sukurti vėliau.

Duomenų rinkimas ir naudojimas grindžiamas jūsų sutikimu (GDPR 6 str. 1 punkto a dalis).

Šiam tikslui renkame ir naudojame jūsų asmens duomenis tol, kol jūsų Emei paskyra išjungiama, arba 5 metus nuo tada, kai jūsų paskyra tapo neaktyvi.

2.1.3. Norėdami leisti jums nustatyti profilio informaciją

Jei nuspręsite pridėti profilio duomenis prie Platformoje susikurtos paskyros, rinksime ir naudosime tokius duomenis, jei nuspręsite juos pateikti:

 1. Vardą ir pavardę;
 2. Profilio nuotrauką;
 3. jūsų įkeltų nuotraukų metaduomenis (geografinę vietą, įrenginio ID kodą, nuotraukos užfiksavimo datą bei laiką ir t. t.);
 4. Jūsų mėgstamiausias daiktus;
 5. Informaciją, kurią nusprendėte pateikti lauke Apie jus.

Jūsų profilio nuotrauka, vardas pavardė ir informacija, kurią pateikėte lauke Apie jus, yra matoma kitiems Platformos lankytojams, bet kiti įvesti duomenys yra nematomi.

Tokio rinkimo ir naudojimo teisinis pagrindas yra jūsų sutikimas (GDPR 6 str. 1 punkto a dalis).

Šiam tikslui renkame ir naudojame jūsų asmens duomenis tol, kol jūsų Emei paskyra išjungiama, arba 5 metus nuo tada, kai jūsų paskyra tapo neaktyvi. Nuotraukų metaduomenys, kuriuose yra asmens duomenų, pašalinami iškart.

2.1.4. Norėdami kitiems nariams rodyti aktualią informaciją apie jūsų veiklą Platformoje

Jei esate registruotas Platformos narys, norėdami kitiems nariams pateikti aktualią informaciją, renkame, naudojame ir Platformoje viešai skelbiame tokią informaciją:

 1. Paskutinio prisijungimo datą;
 2. Patvirtinimo faktą;
 3. Paspaudimų Patinka skaičių.

Tokio rinkimo ir naudojimo teisinis pagrindas yra mūsų teisėtas interesas užtikrinti, kad mūsų nariai galėtų gauti svarbios informacijos apie vieni kitus (GDPR 6 str. 1 punkto f dalis).

Šiam tikslui renkame ir naudojame jūsų asmens duomenis tol, kol jūsų Emei paskyra išjungiama, arba 5 metus nuo tada, kai jūsų paskyra tapo neaktyvi.

2.1.5. Norėdami leisti jums sukurti daiktų nuomas

Jei Platformoje nuomojate daiktus, norėdami sukurti, skelbti ir trinti skelbimus Platformoje, rinksime ir naudosime toliau nurodytus duomenis (reikiamos informacijos sąrašas skiriasi atsižvelgiant į pasirinktą daikto kategoriją):

 1. Nuomos pavadinimą;
 2. Nuomos aprašą;
 3. Nuomos kategoriją;
 4. Nuomos ženklą;
 5. Nuomos būklę;
 6. Nuomos dydį;
 7. Nuomos spalvą;
 8. Nuomos savybes;
 9. Nuomos nuotraukas;
 10. Nuomos numerį;
 11. jūsų įkeltų nuotraukų metaduomenis (geografinę vietą, įrenginio ID kodą, nuotraukos užfiksavimo datą bei laiką ir t. t.);
 12. ISBN (nuomojant knygas);
 13. Kainą;
 14. Nuolaidą;
 15. Informaciją, ar prekė pažymėta kaip rezervuota;
 16. Daikto atsiėmimo vietos variantus;
 17. Nuomos pašalinimo priežastį.

Tokio rinkimo ir naudojimo teisinis pagrindas yra jūsų sutikimas (GDPR 6 str. 1 punkto a dalis).

Jei daikto neaktyvios, šiuo tikslu renkami ir naudojami asmens duomenys saugomi 18 mėnesių ir 7 dienas. Ištrintos daikto ir jų nuotraukos saugomos 6 mėnesius. Nuotraukų metaduomenys, kuriuose yra asmens duomenų, pašalinami iškart.

2.1.6. Norėdami jums siųsti pranešimus Platformoje

Jei esate registruotas Platformos narys, Platformoje siųsime jums pranešimus apie jūsų naujas užklausas nuomoti daiktą, jūsų mėgstamus daiktus, jūsų aktyvumą ir kitus svarbius pranešimus.

Duomenų rinkimo ir naudojimo teisinis pagrindas siunčiant jums pranešimus Platformoje yra sutarties (Taisyklių) su jumis vykdymas (BDAR 6 str. 1 dalies b punktas), o teisinis pagrindas siųsti jums tiesioginius pranešimus ekrane yra mūsų teisėtas interesas, kad palengvintume pardavimus Platformoje (BDAR 6 str. 1 dalies f punktas).

Šiam tikslui renkame ir naudojame jūsų asmens duomenis tol, kol jūsų Emei paskyra išjungiama, arba 5 metus nuo tada, kai jūsų paskyra tapo neaktyvi.

2.1.7. Norėdami leisti jums bendrauti su kitais nariais

Jei Platformoje bendraujate su kitais nariais, renkame ir naudojame tokius duomenis:

 1. Nario, su kuriuo bendraujate, vardą;
 2. Žinutes;
 3. Žinučių datą ir laiką;
 4. Bendrinamas nuotraukas;
 5. Jūsų įrenginio duomenis;
 6. Informaciją, ar kitas narys matė jūsų žinutę;
 7. Kitus žinutėse pateiktus duomenis.

Duomenų rinkimo ir naudojimo teisinis pagrindas yra sutarties su jumis (Taisyklių) vykdymas (GDPR 6 str. 1 punkto b dalis).

Šiam tikslui renkame ir naudojame jūsų asmens duomenis tol, kol jūsų Emei paskyra išjungiama, arba 5 metus nuo tada, kai jūsų paskyra tapo neaktyvi.

Jei nuspręstumėte pašalinti žinutę iš pokalbio, ji bus iš karto paslėpta jums ir gavėjui, o praėjus 3 mėnesiams nuo pašalinimo bus ištrinta visam laikui. Pašalintos žinutės duomenų saugojimo teisinis pagrindas yra mūsų teisėtas interesas užtikrinti mūsų platformos ir narių saugumą (GDPR 6 str. 1 punkto f dalis).

2.1.8. Norėdami leisti jums Platformoje palikti atsiliepimus apie kitus narius

Jei paliekate atsiliepimus apie kitus narius, Emei renka ir naudoja toliau nurodytus duomenis, kad atsiliepimai Platformoje būtų matomi viešai:

 1. Atsiliepimą;
 2. Įvertinimą žvaigždutėmis;
 3. Nario vardą;
 4. Atsiliepimo datą ir laiką;
 5. Atsakymą į atsiliepimą.

Tokio rinkimo ir naudojimo teisinis pagrindas yra jūsų sutikimas ( GDPR 6 str. 1 punkto a dalis).

Bet kuriuo metu galite redaguoti ar pašalinti atsiliepimus, kuriuos palikote apie kitus narius.

Šiam tikslui renkame ir naudojame jūsų asmens duomenis tol, kol jūsų Emei paskyra išjungiama, arba 5 metus nuo tada, kai jūsų paskyra tapo neaktyvi. Vėliau atsiliepimai anonimizuojami.

2.1.9. Norėdami leisti jums gauti atsiliepimų iš kitų narių

Kai gaunate atsiliepimų iš kitų narių, renkame ir naudojame toliau nurodytus duomenis, kad atsiliepimai Platformoje būtų matomi viešai:

 1. Atsiliepimą;
 2. Įvertinimą žvaigždutėmis;
 3. Nario vardą;
 4. Atsiliepimo datą ir laiką;
 5. Jūsų atsakymą į atsiliepimą.

Tokio rinkimo ir naudojimo teisinis pagrindas yra mūsų narių ir Emei teisėtas interesas palaikyti Emei narių tarpusavio pasitikėjimą (GDPR 6 str. 1 punkto f dalis).

Šiam tikslui renkame ir naudojame jūsų asmens duomenis tol, kol jūsų Emei paskyra išjungiama, arba 5 metus nuo tada, kai jūsų paskyra tapo neaktyvi.

2.1.10. Norėdami reaguoti į jūsų viešus atsiliepimus apie mus 

Jei paliekate viešą įvertinimą ar kitokį atsiliepimą apie Platformą, mes renkame ir naudojame toliau nurodytus duomenis, kad galėtume į jį sureaguoti:

 1. Vardą ir pavardę;
 2. Šalį;
 3. Kalbą (jei paliksite atsiliepimą „App Store“ arba „Google Play“);
 4. Atsiliepimą;
 5. Atsiliepimo datą ir laiką;
 6. Nuorodą į atsiliepimą;
 7. Techninius duomenis, susijusius su naršykle, įrenginio tipu ir operacine sistema (jei paliekate atsiliepimą „App Store“ arba „Google Play“).

Tokio rinkimo ir naudojimo teisinis pagrindas yra mūsų teisėtas interesas rūpintis Emei reputacija (BDAR 6 str. 1 dalies f punktas).

Šiuo tikslu jūsų asmens duomenis renkame ir naudojame ne ilgiau kaip 4 mėnesius.

2.1.11. Norėdami siųsti jums svarbius pranešimus apie Platformą

Jei užsiregistruosite Platformoje, per Platformos pranešimų sistemą siųsime jums el. laiškus ir žinutes, kad pateiktume svarbios informacijos, pvz., apie Taisyklių, privatumo politikos pakeitimus.

Rinkimo ir naudojimo teisinis pagrindas yra sutarties su jumis (pagal mūsų Taisykles) vykdymas (GDPR 6 str. 1 punkto b dalis) ir Emei taikomų teisinių įsipareigojimų laikymasis (GDPR 6 str. 1 punkto c dalis).

Šiam tikslui renkame ir naudojame jūsų asmens duomenis tol, kol jūsų Emei paskyra išjungiama, arba 5 metus nuo tada, kai jūsų paskyra tapo neaktyvi.

2.1.12. Norėdami siųsti jums pasiūlymus per Platformos pranešimų sistemą

Jei užsiregistruosite Platformoje, per Platformos pranešimų sistemą siųsime jums pasiūlymus, susijusius su Emei paslaugomis (toliau – „Pasiūlymai“).

Duomenų rinkimo ir naudojimo teisinis pagrindas yra mūsų teisėtas interesas teikti pasiūlymus savo nariams (GDPR 6 str. 1 punkto f dalis, 2002 m. liepos 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2002/58/EB dėl asmens duomenų tvarkymo ir privatumo apsaugos elektroninių ryšių sektoriuje (Direktyva dėl privatumo ir elektroninių ryšių) 13 str. 2 punktas, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 81 str. 2 punktas).

Šiam tikslui renkame ir naudojame jūsų asmens duomenis tol, kol jūsų Emei paskyra išjungiama, arba 5 metus nuo tada, kai jūsų paskyra tapo neaktyvi.

2.1.13. Norėdami teikti jums klientų aptarnavimo paslaugas

Jei atsiunčiate mums klausimą, prašymą ar skundą, renkame ir naudojame toliau nurodytus duomenis, kad suteiktume jums klientų aptarnavimo paslaugas, kurių prašote Platformoje:

 1. Jūsų profilio informaciją;
 2. Platformos naudojimo informaciją;
 3. Mokėjimo operacijų ir išmokėjimų informaciją;
 4. Siuntos informaciją;
 5. Pranešimus;
 6. Amžių;
 7. Lytį;
 8. IP adresą;
 9. Seanso informaciją;
 10. daiktų skelbimus, nuotraukas ir vaizdo įrašus;
 11. Užklausas;
 12. Kitą jūsų pateiktą informaciją.

Mūsų renkamos informacijos tipas gali skirtis atsižvelgiant į jūsų užklausą.

Duomenų rinkimo ir naudojimo teisinis pagrindas yra sutarties su jumis (Taisyklių) vykdymas (GDPR 6 str. 1 punkto b dalis).

Siekdama atsakyti į jūsų užklausas, Emei jūsų duomenis teikia klientų aptarnavimo paslaugų teikėjams.

Šiuo tikslu renkami ir naudojami asmens duomenys laikomi 2 metus po paskutinio su jūsų užklausa susijusio naujinimo. Jei jūsų paskyra panaikinama, šiuo tikslu surinkti ir naudojami asmens duomenys panaikinami kartu su jūsų paskyra.

2.1.14. Norėdami išspręsti bet kokius narių ginčus, susijusius su nuoma

Jei nuomojate ir (arba) nuomavotės daiktus Platformoje ir susiginčijote su kitu nariu, mes rinksime ir naudosime bet kokius Emei turimus jūsų asmens duomenis, reikalingus norint išspręsti ginčą.

Tokį rinkimą ir naudojimą grindžiame teisėtu interesu išspręsti mūsų narių tarpusavio ginčus ir ginti Emei teises bei interesus (GDPR 6 str. 1 punkto f dalis) ir, jei reikia, laikytis Emei taikomų teisinių įsipareigojimų (GDPR 6 str. 1 punkto c dalis).

Šiuo tikslu renkami ir naudojami asmens duomenys saugomi 1 metus po ginčo išsprendimo.

2.1.15. Norėdami laikinai išlaikyti jūsų išjungtą paskyrą

Jei nuspręsite išjungti savo paskyrą, imsimės visų pagrįstų priemonių norėdami užtikrinti, kad paskyra nebebūtų matoma Platformoje, ir apribosime jūsų asmens duomenų naudojimą. Per 3 mėnesius dar galite atkurti savo paskyrą, jei ją netyčia ar klaidingai išjungėte arba apsigalvojote ir norite grįžti į Platformą arba norite imtis veiksmų, jei kas nors gavo prieigą prie jūsų paskyros ir ją pašalino jums nežinant.

Tokio jūsų duomenų saugojimo teisinis pagrindas yra mūsų narių ir Emei teisėtas interesas prireikus atkurti jūsų paskyrą (GDPR 6 str. 1 punkto f dalis) ir, jei reikia, laikytis Emei taikomų teisinių įsipareigojimų (GDPR 6 str. 1 punkto c dalis).

Šiuo tikslu asmens duomenis saugome 3 mėnesius nuo tos dienos, kai jūsų Emei paskyra išjungiama.

Po 3 mėnesių jūsų paskyra iš mūsų Platformos bus pašalinta visam laikui.

2.2. Norėdami gerinti jūsų patirtį naudojantis Platforma

Jūsų asmens duomenis renkame ir naudojame siekdami gerinti jūsų patirtį naudojantis Platforma: suteikiame galimybę individualizuoti sklaidos ir paieškos rezultatus, pateikti aktualių pasiūlymų ir išsaugoti jūsų ankstesnes paieškas, siųsti pranešimus bei kitaip gerinti Jūsų patirtį naudojantis Platforma.

Jūsų duomenų rinkimo ir naudojimo konkretus teisinis pagrindas aprašytas kiekvienoje tolesnėje dalyje.

2.2.1. Norėdami patenkinti jūsų prioritetus dėl sklaidos ir paieškos rezultatų

Jei pasirenkate individualizuoti Platformoje jums pateikiamas daiktus (per daiktų sklaidos, katalogo ir paieškos rezultatus), mes rinksime ir naudosime toliau nurodytus duomenis, kad siūlomas turinys būtų individualizuotas pagal jūsų prioritetus:

 1. Informaciją, ar jus domina daikto kategorija;

Tokio rinkimo ir naudojimo teisinis pagrindas yra jūsų sutikimas (GDPR 6 str. 1 punkto a dalis).

Šiam tikslui renkame ir naudojame jūsų asmens duomenis tol, kol jūsų Emei paskyra išjungiama, arba 5 metus nuo tada, kai jūsų paskyra tapo neaktyvi.

2.2.2. Norėdami individualizuoti jūsų sklaidos ir paieškos rezultatus

daiktų rodymą individualizuojame įvertindami jūsų prioritetus pagal šiuos kriterijus:

 1. Amžių;
 2. Valstybę;
 3. Kalbą;
 4. Informaciją apie jūsų naršymo veiklą Platformoje;
 5. Pirkimo istoriją;
 6. Jūsų prioritetus.

Tokio rinkimo ir naudojimo teisinis pagrindas yra Emei ir jos narių teisėtas interesas (GDPR 6 str. 1 punkto f dalis) padaryti Platformą patogesnę nariams ir, vykdant individualizavimą, leisti jums pamatyti kitų narių pasiūlymus, kurie jus galėtų dominti labiausiai.

Šiam tikslui renkame ir naudojame jūsų asmens duomenis tol, kol jūsų Emei paskyra išjungiama, arba 5 metus nuo tada, kai jūsų paskyra tapo neaktyvi.

2.2.3. Norėdami teikti pirmenybę nuomojamiems daiktams, kuriuos nuomuoja geros reputacijos vartotojai

Norėdami nuspręsti, ar nuomojame geros kokybės daiktus, ir ar galima jus laikyti geros reputacijos nuomotuoju, jums nuomojant daiktus Platformoje rinksime ir naudosime tokius duomenis:

 1. Teigiamų atsiliepimų skaičių;
 2. Informaciją, ar nuomotojas turi daiktų, kurios pigesnės nei 60 % panašių Platformoje nuomojamų daiktų (panašumas nustatomas pagal daiktų kategoriją ir savybės).

Rezultatus naudojame tam, kad rodydami daiktus naujiems nariams suteiktume pirmenybę vertingiems daiktams, kurias nuomoja geros reputacijos nuomotojai, padidintume matomą daiktų, kurias įkėlė nariai, pasirinkę tą pačią kalbą, kaip ir jūs, ir (arba) gyvenantys toje pačioje šalyje ar regione, naujų narių paskelbtas daiktus, daiktus, kurias pažymėjo 3 ar daugiau narių, iškeltus daiktus ir Platformoje rodytume aktualius daiktus.

Tokio rinkimo ir naudojimo teisinis pagrindas yra mūsų teisėtas interesas teikti pirmenybę vertingoms daiktams, kurias nuomoja geros reputacijos nuomotojai, kad palengvintume pardavimą ir padidintume narių pasitenkinimą Platformoje (GDPR 6 str. 1 punkto f dalis).

Šiam tikslui renkame ir naudojame jūsų asmens duomenis tol, kol jūsų Emei paskyra išjungiama, arba 5 metus nuo tada, kai jūsų paskyra tapo neaktyvi.

2.2.4. Norėdami siūlyti aktualias daiktus

Jei pasirenkate sukurti daiktų skelbimus Platformoje, mes rinksime ir naudosime duomenis, kuriuos pateikiate sąraše (žr. 2.1.5 punktą aukščiau), juos analizuosime, kad galėtume pasiūlyti jūsų daiktus peržiūrintiems nariams ir kitas dominančias daiktus, arba pasiūlyti nariams jūsų daiktus, kurios galėtų juos sudominti.

Tokio rinkimo ir naudojimo teisinis pagrindas yra mūsų teisėtas interesas tobulinti Platformą ir užtikrinti, kad mūsų nariai gautų aktualius pasiūlymus bei paieškos rezultatus (GDPR 6 str. 1 punkto f dalis).

Šiam tikslui renkame ir naudojame jūsų asmens duomenis tol, kol jūsų Emei paskyra išjungiama, arba 5 metus nuo tada, kai jūsų paskyra tapo neaktyvi.

2.2.5. Norėdami siūlyti daiktams tinkančius aprašymus

Kai Platformoje įkeliate naujas daiktus, mes renkame ir analizuojame duomenis, kuriuos pateikiate keldami daiktus (žr. 2.1.5 punktą), kad pasiūlytume tinkamiausią jūsų daikto aprašymą.

Tokių duomenų rinkimo ir naudojimo teisinis pagrindas yra mūsų teisėtas interesas tobulinti Platformą ir užtikrinti, kad mūsų nariai gautų tinkamas rekomendacijas (BDAR 6 str. 1 dalies f punktas).

Šiuo tikslu jūsų asmens duomenis renkame ir naudojame tol, kol jūsų Emei paskyra išjungiama, arba 5 metus nuo tada, kai jūsų paskyra tampa neaktyvi.

2.2.6. Norėdami gerinti paieškos Platformoje rezultatus

Rinksime ir naudosime skelbimuose pateikiamus duomenis (žr. pirmiau esantį 2.1.5 punktą) apie daiktus be jokios su pardavėju susijusios informacijos, kad pagerintume paieškos rezultatus, įvertindami, kiek tam tikros daikto susijusios su konkrečiu paieškos raktiniu žodžiu, ir siekdami automatiškai pasiūlyti atitinkamas kategorijas naujiems skelbimams. Tam naudosime tik daikto skelbimą be sąsajos su konkrečiu pardavėju.

Tokio rinkimo ir naudojimo teisinis pagrindas yra mūsų teisėtas interesas tobulinti Platformą ir užtikrinti, kad mūsų nariai gautų aktualius pasiūlymus bei paieškos rezultatus (BDAR 6 str. 1 dalies f punktas).

Emei naudojasi paslaugų teikėjų teikiamomis duomenų analizės paslaugomis.

Šiam tikslui renkame ir naudojame jūsų asmens duomenis tol, kol jūsų Emei paskyra išjungiama, arba 5 metus nuo tada, kai jūsų paskyra tapo neaktyvi.

2.2.5. Norėdami išsaugoti jūsų paskutines paieškas

Norėdami padėti jums rasti anksčiau Platformoje ieškotas daiktus, išsaugome jūsų paieškos raktinius žodžius. Norėdami teikti informaciją apie Platformoje naujai paskelbtas daiktus, remiantis jūsų anksčiau naudotais raktiniais žodžiais, mes renkame ir naudojame tokius duomenis:

 1. jūsų paieškos istoriją (paskutiniųjų paieškos raktinių žodžių);
 2. Paieškos datą ir laiką;
 3. Naujai paskelbtų daiktų skaičių.

Tokio rinkimo ir naudojimo teisinis pagrindas yra mūsų narių ir Emei teisėtas interesas pagerinti paieškos rezultatus Platformoje (GDPR 6 str. 1 punkto f dalis).

Galite bet kada pašalinti paieškos istoriją.

Kol nepašalinate savo paieškos istorijos, šiam tikslui renkame ir naudojame jūsų asmens duomenis ne ilgiau kaip 6 mėnesius.

2.2.6. Norėdami informuoti apie jūsų mėgstamiausias daiktus

Jei pažymėjote kito nario Platformoje paskelbtą daiktą, Emei jus informuos, kai mėgstamiausios prekės kaina bus sumažinta. Dėl šios priežasties rinksime ir naudosime šiuos duomenis:

 1. Mėgstamiausios daikto pavadinimą;
 2. Mėgstamiausios daikto nuotrauką;
 3. Mėgstamiausios daikto nuomotoją;
 4. Mėgstamiausios daikto kainą;
 5. Informaciją apie sumažintą kainą.

Tokio rinkimo ir naudojimo teisinis pagrindas yra mūsų narių ir Emei teisėtas interesas palengvinti pardavimą Platformoje (GDPR 6 str. 1 punkto f dalis).

Šiam tikslui renkame ir naudojame jūsų asmens duomenis tol, kol jūsų Emei paskyra išjungiama, arba 5 metus nuo tada, kai jūsų paskyra tapo neaktyvi.

2.2.9. Norėdami informuoti nuomotojus, kai pažymite jų daiktus

Jei Platformoje pažymite daiktą, Emei informuoja nuomotoją, kad pažymėjote jo daiktą.

Tokio rinkimo ir naudojimo teisinis pagrindas yra mūsų narių ir Emei teisėtas interesas palengvinti pardavimą Platformoje (GDPR 6 str. 1 punkto f dalis).

Aukščiau minėtus pranešimus galite išjungti prisijungę prie Platformos, apsilankę dalyje Privatumo nustatymai ir pakeitę atitinkamus nustatymus.

Šiam tikslui renkame ir naudojame jūsų asmens duomenis tol, kol jūsų Emei paskyra išjungiama, arba 5 metus nuo tada, kai jūsų paskyra tapo neaktyvi.

2.2.10. Norėdami tobulinti savo Platformą

Emei įsipareigoja užtikrinti geriausią Platformos veikimą. Kai naudojama Platforma, Emei renka informaciją apie Platformoje atliktus veiksmus (mygtukų spustelėjimus, apsilankymo laiką, perskaitytus pranešimus, kitą informaciją, susijusią su konkrečiu verslo atveju) ir kitus duomenis, kaip aprašyta šios privatumo politikos 2.1, 2.2, 2.5, 2.6 ir 4 dalyse, kad galėtume priimti sprendimus, kaip patobulinti Platformą ir padaryti ją patogesnę mūsų nariams.

Tokio rinkimo ir naudojimo teisinis pagrindas yra mūsų teisėtas interesas palaikyti Platformos veiklą ir ją tobulinti (GDPR 6 str. 1 punkto f dalis).

Šiam tikslui renkame ir naudojame jūsų asmens duomenis tol, kol jūsų Emei paskyra išjungiama, arba 5 metus nuo tada, kai jūsų paskyra tapo neaktyvi.

2.2.11. Norėdami leisti jums pasidalyti savo naudojimo patirtimi

Nuolat tobuliname savo Platformą ir ieškome būdų, kaip pagerinti jūsų patirtį naudojantis Emei. Kai duodate sutikimą, suteikiame jums galimybę pasidalyti savo naudojimo patirtimi mūsų Platformoje. Rinksime ir naudosime tokius duomenis:

 1. Naudotojo ID;
 2. Jūsų kontaktinius duomenis;
 3. Apklausos datą ir laiką;
 4. Kategoriją, kuriai esate priskirti (pvz., naujas Platformos narys);
 5. Jūsų ekrano įrašą;
 6. Jūsų balso įrašą;
 7. Jūsų veido įrašą.

Kvietimo pasidalyti savo naudojimo patirtimi teisinis pagrindas yra mūsų teisėtas interesas gauti atsiliepimų iš mūsų narių ir jais pasinaudoti tobulinant Platformą (GDPR 6 str. 1 punkto f dalis).

Šiam tikslui renkame ir naudojame jūsų asmens duomenis tol, kol jūsų Emei paskyra išjungiama, arba 5 metus nuo tada, kai jūsų paskyra tapo neaktyvi.

Jei norite dalyvauti apklausoje, aukščiau nurodyta informacija bus renkama remiantis jūsų sutikimu (GDPR 6 str. 1 punkto a dalis).

Po 3 mėnesių jūsų atsakymus anonimizuosime – tai reiškia, kad atsakymai su jumis nebebus susieti.

2.3. Norėdami užtikrinti jūsų paskyros ir Platformos saugumą

Emei siekia užtikrinti mūsų narių paskyrų ir Platformos saugumą ir apsaugoti nuo kibernetinių atakų, nesankcionuotos prieigos ir kitos susijusios rizikos.

2.3.1. Norėdami stebėti apsilankymus Platformoje saugumo tikslais

Kai prisijungiate prie svetainės arba Programėlės, mes renkame ir naudojame toliau nurodytus duomenis (žurnalo failus), net jei prie svetainės neprisijungėte kaip narys:

 1. Naudotojo ID;
 2. Jūsų įrenginio IP adresą;
 3. Jūsų įrenginio naudojamą naršyklę;
 4. Turinį ir universaliuosius adresus, prie kurių prisijungėte;
 5. Prisijungimo datą ir laiką.

Jei prisijungiate per mobilųjį įrenginį, jums naudojantis Emei Programėle taip pat renkami ir tokie žurnalo failai:

 1. Mobiliojo įrenginio modelis ir gamintojas;
 2. mobiliojo įrenginio operacinę sistemą (iOS, Android ar kt.).

Šie duomenys naudojami saugumo tikslais, ypač siekiant užkirsti kelią kibernetinėms atakoms, pvz., duomenų išgavimo ar aptarnavimo perkrovos atakoms, bei išvengti neleistino kelių programų naudojimo.

Tokio rinkimo ir naudojimo teisinis pagrindas yra mūsų teisėtas interesas apsaugoti Platformą, užtikrinti jos saugumą ir tenkinti mūsų narių teisėtą interesą užtikrinti jų paskyrų saugumą Platformoje (GDPR 6 str. 1 punkto f dalis).

Šiuo tikslu renkami ir naudojami asmens duomenys saugomi 3 mėnesius.

2.3.2. Norėdami padėti jums išvengti netinkamo slaptažodžio naudojimo

Jei nuspręsite užsiregistruoti naudodami slaptažodį arba vėliau nuspręsite slaptažodį pasikeisti, patikrinsime jį slaptažodžių, nulaužtų per ankstesnius duomenų įsilaužimus, įvykusius kitose platformose ir tarnybose, duomenų bazėje. Norėdami įjungti šią funkciją, slaptažodžiui pritaikome maišos kodą ir pirmuosius 5 maišos ženklus įvedame Have I Been Pwned (https://haveibeenpwned.com/) pažeistų slaptažodžių duomenų bazėje, kad jį patikrintume.

Atlikdami šią patikrą, galime apsaugoti jūsų paskyrą, patvirtindami, kad naudojate slaptažodį, kuris, kiek žinoma, nebuvo nulaužtas.

Tokio rinkimo ir naudojimo teisinis pagrindas yra mūsų teisėtas interesas apsaugoti Platformą, užtikrinti jos saugumą ir tenkinti mūsų narių teisėtą interesą užtikrinti jų paskyrų saugumą Platformoje (GDPR 6 str. 1 punkto f dalis).

Šiam tikslui asmens duomenis renkame ir naudojame tik tol, kol atliekame slaptažodžio patikrą.

2.3.3. Norėdami leisti jums atkurti savo slaptažodį

Jei pamiršite slaptažodį ar nuspręsite jį pasikeisti dėl kitų priežasčių, bet neturėsite prieigos prie savo el. pašto, galime jums užduoti kelis saugos klausimus, kad patvirtintume jūsų tapatybę. Šiam tikslui rinksime ir naudosime tokius duomenis:

 1. El. pašto adresą;
 2. Gimimo datą;
 3. Registracijos datą;
 4. Paskutinio sandorio informaciją.

Tokio jūsų asmens duomenų rinkimo ir naudojimo teisinis pagrindas yra mūsų teisėtas interesas apsaugoti Platformą, užtikrinti jos saugumą ir tenkinti mūsų narių teisėtą interesą užsitikrinti jų paskyrų saugumą Platformoje (BDAR 6 str. 1 dalies f punktas).

Šiam tikslui renkame ir naudojame jūsų asmens duomenis tol, kol jūsų Emei paskyra išjungiama, arba 5 metus nuo tada, kai jūsų paskyra tapo neaktyvi.

2.3.4. Norėdami patikrinti jūsų paskyrą, jei pastebime su ja susijusią įtartiną veiklą

Jei jūsų paskyroje pastebėsime veiksmus, kurie Emei pasirodys įtartini, paprašysime jūsų atlikti pagrindinį patikrinimą – patikrinti savo el. pašto, Facebook ir Google paskyras. Atlikdami pagrindinį patikrinimą rinksime ir naudosime tokius duomenis:

 1. El. pašto adresą; arba
 2. Informaciją, gautą atliekant Facebook arba Google tapatybės patvirtinimą (kaip aprašyta 2.1.2 punkte aukščiau).

Tokio rinkimo ir naudojimo teisinis pagrindas yra mūsų teisėtas interesas apsaugoti Platformą, užtikrinti jos saugumą ir tenkinti mūsų narių teisėtą interesą užtikrinti jų paskyrų saugumą Platformoje (GDPR 6 str. 1 punkto f dalis).

Šiam tikslui renkame ir naudojame jūsų asmens duomenis tol, kol jūsų Emei paskyra išjungiama, arba 5 metus nuo tada, kai jūsų paskyra tapo neaktyvi.

2.3.5. Norėdami atlikti telefono numerio ir 2 etapų patvirtinimą

Jei nusprendžiate papildomai apsaugoti savo paskyrą ir aktyvinti patvirtinimą telefonu, šios funkcijos įjungimui naudosime jūsų telefono numerį. Tokio rinkimo ir naudojimo teisinis pagrindas yra mūsų teisėtas interesas savo nariams pasiūlyti papildomų paskyros apsaugos priemonių ( GDPR 6 str. 1 punkto f dalis).

Jūsų taip pat gali būti paprašyta patvirtinti savo telefono numerį, jei jūsų paskyroje būtų pastebėta įtartina veikla. Tokiu atveju patvirtinimas yra privalomas, o asmens duomenų rinkimo ir naudojimo pagrindas yra sutarties su jumis (Taisyklių) vykdymas (GDPR 6 str. 1 punkto b dalis).

Kai patvirtinsite savo telefono numerį, Emei rinks ir naudos jūsų telefono numerio informaciją 2 etapų patvirtinimo tikslais.

Privalomam patvirtinimui renkami asmens duomenys reikalingi, kad galėtume vykdyti su jumis sudarytą sutartį (Taisykles). Jei nepateiksite šių asmens duomenų, negalėsime su jumis sudaryti ir vykdyti sutarties (Taisyklių).

Šiam tikslui renkame ir naudojame jūsų asmens duomenis tol, kol jūsų Emei paskyra išjungiama, arba 5 metus nuo tada, kai jūsų paskyra tapo neaktyvi.

2.3.6. Norėdami palengvinti intelektinės nuosavybės teisių įgyvendinimą

Intelektinės nuosavybės teisių turėtojai (arba jų atstovai) gali užpildyti mūsų intelektinės nuosavybės pažeidimo ataskaitą. Šioje ataskaitoje Emei renka ir naudoja šiuos asmens duomenis:

 1. Vardą ir pavardę;
 2. El. paštą;
 3. Adresą;
 4. Pašto kodą;
 5. Šalį;
 6. Atstovaujamos organizacijos pavadinimą;
 7. Ryšį su teisių savininku;
 8. Intelektinės nuosavybės teisę / autorių teises / patentą / daiktų ženklą / dizaino duomenis;
 9. Pažeidimo duomenis.

Tokio jūsų asmens duomenų rinkimo ir naudojimo teisinis pagrindas yra mūsų teisėtas interesas apsaugoti Platformą ir mūsų narius nuo intelektinės nuosavybės pažeidimų (BDAR 6 str. 1 dalies f punktas).

Šiuo tikslu renkami ir naudojami asmens duomenys saugomi 5 metus.

2.3.7. Norėdami patikrinti, kam priklauso paskyra

Užtikrindami saugumą galime paprašyti, kad mūsų nariai patvirtintų jiems priklausančią Emei paskyrą. Kad galėtume patvirtinti jūsų tapatybę, mums reikės vieno iš šių įrodymų:

 1. jūsų banko išrašo nuotraukos / ekrano kopijos, kurioje matytųsi paskutinis (-iai) Emei mokestis (-čiai),;
 2. Paypal išplėstinio išrašo nuotraukos / ekrano kopijos, kurioje matytųsi paskutinis Emei užsakymas (turi būti matoma data, bendra suma, siuntimo adresas ir sąskaitos savininko vardas bei pavardė);
 3. adreso įrodymo: galima pateikti ne senesnę nei 3 mėnesių sąskaitą už komunalines paslaugas (pvz., dujas, elektrą, vandenį, laidinį (bet ne mobilųjį) telefoną), kurioje būtų nurodytas jūsų vardas, pavardė ir dabartinis adresas, arba banko išrašo nuotrauką /ekrano kopiją, kurioje matytųsi jūsų sąskaitų siuntimo adresas;
 4. jūsų kredito kortelės, kuria atsiskaitėte pirkdami Emei, nuotraukos (nuotraukoje turi matytis kortelės savininko vardas ir pavardė, 4 paskutiniai skaičiai ir kortelės galiojimo data).

Tokio jūsų asmens duomenų rinkimo ir naudojimo teisinis pagrindas yra mūsų teisėtas interesas apsaugoti Platformą, užtikrinti jos saugumą ir tenkinti mūsų narių teisėtą interesą užsitikrinti jų paskyrų saugumą Platformoje (BDAR 6 str. 1 dalies f punktas).

Šiuo tikslu renkami ir naudojami asmens duomenys laikomi 3 dienas nuo įrodymo pateikimo.

2.3.8. Norėdami leisti jums pranešti apie nederamą elgesį ar turinį

Jei nuspręsite pranešti apie nederamą žinutę, narį, daiktą, brukalą ar apsimestinį laišką, siekdami užtikrinti Platformos ir jos narių saugumą, rinksime tokius duomenis:

 1. turinį, apie kurį pranešta;
 2. pranešimo priežastį;
 3. pranešime pateiktą informaciją;
 4. pranešimo datą ir laiką.

Tokio jūsų asmens duomenų rinkimo ir naudojimo teisinis pagrindas yra mūsų teisėtas interesas apsaugoti Platformą, užtikrinti jos saugumą ir tenkinti mūsų narių teisėtą interesą užsitikrinti jų paskyrų saugumą Platformoje (BDAR 6 str. 1 dalies f punktas).

Šiam tikslui renkame ir naudojame jūsų asmens duomenis tol, kol jūsų Emei paskyra išjungiama, arba 5 metus nuo tada, kai jūsų paskyra tapo neaktyvi.

2.3.9. Norėdami informuoti apie savižudybės pranešimus

Išskirtiniais atvejais, jei Platformoje pastebime savižudybės pranešimus, apie tai galime pranešti policijai. Tokiais atvejais, norėdami pranešti apie savižudybės pranešimus, rinksime, naudosime ir atskleisime šiuos duomenis:

 1. Naudotojo vardą;
 2. El. pašto adresą;
 3. Vardą ir pavardę;
 4. IP adresus ir paskutinių prisijungimų informaciją;
 5. Telefono numerį (jei patvirtintas);
 6. Ekrano kopiją / forumo įrašo nuorodą ar giją, kur matomas pareiškimas apie savižudybę.

Tokio rinkimo ir naudojimo teisinis pagrindas yra jūsų svarbių interesų apsauga (GDPR 6 str. 1 punkto d dalis).

Šiam tikslui renkame ir naudojame jūsų asmens duomenis tol, kol jūsų Emei paskyra išjungiama, arba 5 metus nuo tada, kai jūsų paskyra tapo neaktyvi.

2.4. Norėdami prižiūrėti, kad laikomasi Taisyklių ir užtikrinti jų vykdymą

Emei aktyviai prižiūri Taisyklių laikymąsi ir užtikrina jų vykdymą, siekdama užtikrinti jūsų paskyros ir Platformos saugumą.

2.4.1. Norėdami nustatyti kenkėjiškas paskyras ir veiklą bei užkirsti joms kelią

Siekdama užtikrinti Platformos ir jos narių saugumą, Emei renka ir tvarko raktažodžių, nurodančių kenkėjiškas paskyras ir veiklą, duomenų bazę. Šią duomenų bazę sudaro el. pašto adresai, tam tikri žinutėse rasti žodžiai ar frazės ir kiti aktualūs duomenys. Palyginę narių veiklą su duomenų bazėje esančiais raktažodžiais, galime veiksmingiau nustatyti neteisėtai veikiančius asmenis ir užkirsti jiems kelią.

Tokio rinkimo ir naudojimo teisinis pagrindas yra mūsų teisėtas interesas apsaugoti Platformą ir jos naudotojus bei užtikrinti jos saugumą ir mūsų narių teisėtas interesas užsitikrinti jų saugumą Platformoje (BDAR 6 str. 1 dalies f punktas).

Duomenų bazės įrašai, kuriuose yra asmens duomenų, saugomi 13 mėnesių.

2.4.2. Norėdami vykdyti nepageidaujamų žinučių filtravimą

Norėdami apsaugoti savo narius ir Platformą, naudojame nepageidaujamų žinučių filtravimo įrankius. Šiuose įrankiuose yra su nepageidaujamomis žinutėmis dažniausiai siejamų raktinių žodžių sąrašas. Jei jūsų žinutėse bus aukščiau paminėtų raktinių žodžių, aukščiau minėti įrankiai jas sustabdys ir žinutės bus peržiūrimos rankiniu būdu prieš išsiunčiant kitiems nariams.

Tokio rinkimo ir naudojimo teisinis pagrindas yra mūsų teisėtas interesas apsaugoti Platformą ir jos naudotojus, užtikrinti jos saugumą ir mūsų narių teisėtas interesas užtikrinti jų saugumą Platformoje (GDPR 6 str. 1 punkto f dalis).

Šiam tikslui renkame ir naudojame jūsų asmens duomenis tol, kol jūsų Emei paskyra išjungiama, arba 5 metus nuo tada, kai jūsų paskyra tapo neaktyvi.

2.4.3. Norėdami moderuoti jūsų veiklą Platformoje

Siekdami užtikrinti Platformos ir jos narių saugumą, reguliariai moderuojame jūsų veiklą Platformoje. Galime tikrinti jūsų skelbimus automatiškai arba galime jūsų skelbimus, komentarus, žinutes tikrinti gavę pranešimus iš kitų narių ar trečiųjų šalių.

Jei bendraujate su kitu Emei nariu asmeninėmis žinutėmis ir jūs arba kitas narys atsiunčia mums pranešimą arba eskaluoja sandorį, mes renkame ir naudojame jūsų žinutėse esančią informaciją, kad patikrintume, ar nebuvo pažeistos mūsų Taisyklės.

Tokio rinkimo ir naudojimo teisinis pagrindas yra mūsų teisėtas interesas apsaugoti Platformą ir jos naudotojus, užtikrinti jos saugumą ir mūsų narių teisėtas interesas užtikrinti jų saugumą Platformoje (GDPR 6 str. 1 punkto f dalis).

Šiam tikslui renkame ir naudojame jūsų asmens duomenis tol, kol jūsų Emei paskyra išjungiama, arba 5 metus nuo tada, kai jūsų paskyra tapo neaktyvi.

2.4.4. Norėdami pateikti įspėjimus ir užtikrinti jų vykdymą

Jei jūs, kaip narys, pažeidžiate mūsų Taisykles ar dėl kitų veiksmų jums duodamas įspėjimas, mes renkame ir naudojame toliau nurodytus duomenis, kad pateiktume įspėjimą ir užtikrintume jo vykdymą:

 1. Naudotojo vardą;
 2. Nario gauto įspėjimo tipą;
 3. Nario gauto įspėjimo datą.

Tokio rinkimo ir naudojimo teisinis pagrindas yra mūsų teisėtas interesas apsaugoti Platformą ir jos naudotojus, užtikrinti jos saugumą ir mūsų narių teisėtas interesas užtikrinti jų saugumą Platformoje (GDPR 6 str. 1 punkto f dalis).

Šiam tikslui renkame ir naudojame jūsų asmens duomenis tol, kol jūsų Emei paskyra išjungiama, arba 5 metus nuo tada, kai jūsų paskyra tapo neaktyvi.

2.4.5. Norėdami pašalinti ar paslėpti daiktus, pažeidžiančias Emei Taisykles

Jei skelbiate daiktus, kurios pažeidžia mūsų Taisykles, mes jas pašalinsime arba paslėpsime. Vis dėlto, pašalintus skelbimus pasiliksime kaip pažeidimo įrodymą. Šiuo tikslu Emei naudoja asmens duomenis, kurie yra nurodyti skelbime ir 2.1.5 punkte.

Tokio rinkimo ir naudojimo teisinis pagrindas yra mūsų teisėtas interesas apsaugoti Platformą ir jos naudotojus, užtikrinti jos saugumą ir mūsų narių teisėtas interesas užtikrinti jų saugumą Platformoje (GDPR 6 str. 1 punkto f dalis).

Pašalinti skelbimai saugomi 30 dienų po pašalinimo.

2.4.6. Siekdami aptikti ir užblokuoti paskyras, į kurias buvo įsilaužta

Norėdami apsaugoti savo narius ir Platformą, reguliariai tikriname, ar nėra įtartinos veiklos, kad aptiktume paskyras, į kurias buvo įsilaužta. Nustatę, kad į jūsų paskyrą galėjo būti įsilaužta, arba gavę jūsų prašymą, jūsų paskyrą galime užblokuoti.

Tokio jūsų asmens duomenų rinkimo ir naudojimo teisinis pagrindas yra mūsų teisėtas interesas apsaugoti Platformą ir jos naudotojus, užtikrinti jos saugumą ir tenkinti mūsų narių teisėtą interesą užsitikrinti saugumą Platformoje (BDAR 6 str. 1 dalies f punktas).

Šiam tikslui renkame ir naudojame jūsų asmens duomenis tol, kol jūsų Emei paskyra išjungiama, arba 5 metus nuo tada, kai jūsų paskyra tapo neaktyvi.

2.4.7. Norėdami laikinai suspenduoti narius

Jei per trumpą laiką išsiunčiate per daug žinučių, jūs galite būti suspenduotas nuo 1 iki 6 valandų. Šiam tikslui Emei renka ir naudoja informaciją apie laikino sustabdymo laiką ir trukmę.

Tokio rinkimo ir naudojimo teisinis pagrindas yra mūsų teisėtas interesas apsaugoti Platformą ir jos naudotojus, užtikrinti jos saugumą ir mūsų narių teisėtas interesas užtikrinti jų saugumą Platformoje (GDPR 6 str. 1 punkto f dalis).

Šiam tikslui renkame ir naudojame jūsų asmens duomenis tol, kol jūsų Emei paskyra išjungiama, arba 5 metus nuo tada, kai jūsų paskyra tapo neaktyvi.

2.4.8. Norėdami blokuoti narių paskyras ir užtikrinti blokavimą

Atsižvelgiant į tai, kaip naudojatės Platforma, ir kaip paaiškinta mūsų Taisyklėse, jūsų paskyra gali būti laikinai arba visam laikui užblokuota.

Siekdama užtikrinti sąžiningą veiklą Platformoje ir saugų paslaugų teikimą, „Emei“ gali naudoti visiškai automatizuotas paskyros blokavimo priemones. Tokios automatizuotos priemonės reikalingos tam, kad „Emei“ galėtų efektyviai užtikrinti platformos saugumą ir apsaugoti kitus narius nuo galimos žalos.

Sprendimui priimti naudojami šių kategorijų asmens duomenys:

 1. Registracijos duomenys;
 2. Jūsų veikla Platformoje;
 3. Seanso informacija;
 4. Skelbimuose pateikta informacija;
 5. Pranešimų duomenys;
 6. Jūsų nuostatos ir parinktys.

Problemiškų naudotojų, tokių kaip sukčiai, padirbinių pardavėjai, siuntimo paslauga piktnaudžiaujantys naudotojai, profilius nustatome remdamiesi „Emei“ nustatytais kriterijais ir pranešimais apie probleminius naudotojus. Problemiški profiliai nustatomi automatinėmis priemonėmis ir priimamas sprendimas atitinkamas paskyras blokuoti. „Emei“ naudoja priemones, užtikrinančias aukštą automatinio blokavimo sistemos tikslumo lygį, įskaitant žmogaus peržiūras. Blokavimo padariniai aprašyti mūsų Taisyklėse. 

Tokio duomenų rinkimo ir naudojimo teisinis pagrindas yra sutarties su jumis (Taisyklių) vykdymas (BDAR 6 str. 1 punkto b dalis).

Kad galėtume priimti sprendimą dėl jūsų paskyros blokavimo, jūsų asmens duomenis renkame ir naudojame iki jūsų „Emei“ paskyros ištrynimo.

Kai jūsų paskyra užblokuojama, mes renkame ir naudojame toliau nurodytus duomenis blokavimui vykdyti:

 1. Jūsų paskyros duomenis;
 2. Duomenis, susijusius su jūsų paskyros blokavimu, pvz., blokavimo priežastis, datą ir laiką.

Blokavimo vykdymo teisinis pagrindas yra mūsų teisėtas interesas apsaugoti Platformą ir jos naudotojus, užtikrinti jos saugumą ir tenkinti mūsų narių teisėtą interesą užsitikrinti saugumą Platformoje (BDAR 6 str. 1 dalies f punktas). Norėdami vykdyti blokavimą, renkame ir naudojame jūsų asmens duomenis blokavimo laikotarpiu, t. y. iki 14 dienų arba 3 mėnesių nuo paskyros užblokavimo momento.

2.4.9. Norėdami vykdyti IP blokavimą

Pastebėję požymius, kad iš jūsų IP adreso gali būti vykdoma kibernetinė ataka ar kilti kitoks pavojus Platformos saugumui, mes rinksime ir naudosime jūsų IP adreso informaciją, kad apsaugotume Platformą užblokuodami jūsų IP adresą.

Tokio rinkimo ir naudojimo teisinis pagrindas yra mūsų teisėtas interesas apsaugoti Platformą ir jos naudotojus, užtikrinti jos saugumą ir mūsų narių teisėtas interesas užtikrinti jų saugumą Platformoje (GDPR 6 str. 1 punkto f dalis).

Šiuo tikslu renkami ir naudojami asmens duomenys saugomi 5 metus.

2.5. Norėdami vykdyti rinkodaros veiklą

Emei siekia įtraukti savo narius į rinkodaros kampanijas, kurios yra naudingos nariams. Tuo pačiu metu norime pristatyti jums rinkodaros medžiagą, kuri yra aktuali ir patraukli.

2.5.1. Norėdami siųsti jums rinkodaros el. laiškus

Galite užsisakyti mūsų naujienlaiškį ir kitus rinkodaros el. laiškus (toliau – „rinkodaros el. laiškai“). Jums registruojantis, paprašysime jūsų leidimo naudoti jūsų el. pašto adresą, kad galėtume siųsti jums rinkodaros el. laiškus su naujausia informacija apie mūsų produktus ir paslaugas, ypač apie Platformoje prieinamas daiktus, specialius pasiūlymus ir rinkodaros kampanijas. Jei registruodamiesi neduosite sutikimo, jūs bet kada galite apsigalvoti ir duoti sutikimą gauti rinkodaros el. laiškus pakoreguodami Emei paskyros nustatymus.

Tokį rinkimą ir naudojimą grindžiame jūsų sutikimu (GDPR 6 str. 1 punkto a dalis, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 81 str. 1 punktas).

Leidimą siųsti rinkodaros el. laiškus galite duoti ir atšaukti bet kada ir tai galios į ateitį. Emei paskyroje galite pakoreguoti nustatymus ir pasirinkti, kokius el. laiškus norite gauti, taip pat galite pasirinkti išjungti bet kokių tolesnių rinkodaros el. laiškų siuntimą. Kitas būdas – rinkodaros el. laiško pabaigoje galite spustelėti „Atsisakyti“. Leidimo atšaukimas neturės įtakos prieš atšaukimą vykdyto rinkimo ir naudojimo teisėtumui.

Šiam tikslui renkame ir naudojame jūsų asmens duomenis tol, kol jūsų Emei paskyra išjungiama, arba 5 metus nuo tada, kai jūsų paskyra tapo neaktyvi.

2.5.2. Norėdami individualizuoti rinkodaros pranešimus

Norėdama individualizuoti rinkodaros pranešimus ir reklamas, Emei naudos duomenis, kuriuos naudojote registruojantis Platformoje (žr. 2.1.1, 2.1.2 ir 2.1.3 punktus aukščiau) ir susijusius su Emei paskyra (žr. 2.2 punktą), jūsų žurnalo failus (žr. 2.3.1 punktą aukščiau) ir kitas priemones (žr. 2.5.7 punktą).

Tokį rinkimą ir naudojimą grindžiame savo teisėtu interesu teikti jums rinkodaros pranešimus, kurie, mūsų nuomone, jums gali būti aktualūs (BDAR 6 str. 1 dalies f punktas).

Šiam tikslui renkame ir naudojame jūsų asmens duomenis tol, kol jūsų Emei paskyra išjungiama, arba 5 metus nuo tada, kai jūsų paskyra tapo neaktyvi.

2.5.3. Norėdami su jumis susisiekti dėl reklamos ir (arba) uždarbio galimybių

Jei užsiregistruojate Platformoje, mes galime su jumis susisiekti per Platformos žinučių sistemą, kad galėtume pasiūlyti bendrinti jūsų turinį (pvz., nuotraukas) mūsų socialinių tinklų profiliuose arba dalyvauti mūsų rinkodaros kampanijose, informaciją apie jus perduoti spaudai ar pasiūlyti kitų reklamos ir (arba) uždarbio galimybių. Tai daroma siekiant užtikrinti, kad tik sutikimą davę nariai būtų rodomi mūsų socialinių tinklų profiliuose arba galėtų naudotis kitomis reklamos ir (arba) uždarbio galimybėmis.

Tokį rinkimą ir naudojimą grindžiame savo teisėtu interesu reklamuoti jus ir Emei arba suteikti jums galimybių užsidirbti (BDAR 6 str. 1 dalies f punktas).

Jei sutinkate, galime patikrinti jūsų profilio informaciją, kad užtikrintume, jog mūsų siūlomos reklamos ir (arba) uždarbio galimybės būtų prieinamos tik tiems nariams, kurių gera reputacija (t. y., kurie laikosi Taisyklių). Jūsų asmens duomenys šiuo tikslu bus renkami ir naudojami remiantis jūsų sutikimu (BDAR 6 str. 1 dalies a punktas).

Jei sutinkate pasinaudoti mūsų siūlomomis reklamos ir (arba) uždarbio galimybėmis, jūsų asmens duomenys toliau bus renkami ir naudojami remiantis jūsų sutikimu (BDAR 6 str. 1 dalies a punktas).

Jei su Emei pasirašote sutartį dėl reklamos ir (arba) uždarbio galimybių, jūsų asmens duomenys bus renkami ir naudojami remiantis sudaryta jūsų ir Emei tarpusavio sutartimi (BDAR 6 str. 1 dalies b punktas).

Šiam tikslui renkame ir naudojame jūsų asmens duomenis tol, kol jūsų Emei paskyra išjungiama, arba 5 metus nuo tada, kai jūsų paskyra tapo neaktyvi.

Žinutės bus pašalintos po 12 mėnesių.

2.5.4. Norėdami skelbti jūsų turinį mūsų socialinių tinklų paskyrose

Jei leisite, rinkodaros ir viešųjų ryšių tikslais mes skelbsime jūsų turinį savo socialinių tinklų paskyrose.

Tokį rinkimą ir naudojimą grindžiame jūsų sutikimu (GDPR 6 str. 1 punkto a dalis).

Sutikimą galite duoti ir atšaukti bet kada prisijungę prie Platformos, apsilankydami skiltyje „Privatumo nustatymai“ ir pakeisdami atitinkamus nustatymus.

Kad galėtume skelbti jūsų turinį savo socialinių tinklų paskyrose, teikiame duomenis šiems socialinių tinklų platformų operatoriams.

Toliau išvardyti socialinių tinklų platformų operatoriai įsikūrę už Europos ekonominės erdvės ribų, todėl jūsų duomenys gali būti perduodami už Europos ekonominės erdvės ribų. Šiais atvejais asmens duomenys saugiai perduodami operatoriams pagal tarp šalių pasirašytas Europos Komisijos patvirtintas ES standartines sutarčių sąlygas :

 1. LinkedIn Corporation (JAV);
 2. Google LLC (JAV);
 3. Meta Platforms, Inc. (JAV).

Šiam tikslui renkame ir naudojame jūsų asmens duomenis tol, kol jūsų Emei paskyra išjungiama, arba 5 metus nuo tada, kai jūsų paskyra tapo neaktyvi.

2.5.5. Norėdami tvarkyti savo socialinių tinklų profilius

Jei domitės mūsų veikla ir sekate mūsų profilius socialiniuose tinkluose, mes renkame ir naudojame toliau nurodytus jūsų duomenis, kad galėtume tvarkyti savo socialinių tinklų puslapius:

 1. Vardą ir pavardę;
 2. El. pašto adresą;
 3. Lytį;
 4. Valstybę;
 5. Nuotrauką;
 6. Žinutę;
 7. Žinutės gavimo datą ir laiką;
 8. Žinutės turinį;
 9. Žinutės priedus;
 10. Atsakymą į žinutę;
 11. Atsakymo į žinutę laiką;
 12. Informaciją apie mūsų reitingą;
 13. Įrašo komentarus;
 14. Įrašų bendrinimą;
 15. Informaciją apie reakcijas į paskelbtus įrašus.

Tokį rinkimą ir naudojimą grindžiame savo teisėtu interesu tvarkyti savo socialinių tinklų profilius (GDPR 6 str. 1 punkto f dalis).

Norėdami tvarkyti savo socialinių tinklų paskyras, gauname ir teikiame duomenis šiems socialinių tinklų platformų operatoriams:

Toliau išvardyti socialinių tinklų platformų operatoriai įsikūrę už Europos ekonominės erdvės ribų, todėl jūsų duomenys gali būti perduodami už Europos ekonominės erdvės ribų. Šiais atvejais asmens duomenys saugiai perduodami operatoriams pagal tarp šalių pasirašytas Europos Komisijos patvirtintas ES standartines sutarčių sąlygas :

 1. LinkedIn Corporation (JAV);
 2. Google LLC (JAV);
 3. Meta Platforms Inc. (JAV).

Šiuo tikslu renkami ir naudojami asmens duomenys saugomi tol, kol esate užsiregistravę konkrečiame socialiniame tinkle.

Bendras duomenų valdymas su Facebook („puslapio įžvalgos“)

Emei Facebook platformoje valdo vadinamąjį fanų puslapį. Facebook ir Emei yra kartu atsakingi tik už vadinamųjų „įžvalgų duomenų“ tvarkymą (GDPR 26 str. 1 d. 1 sakinys) ir tik tiek, kiek šie duomenys yra naudojami sukuriant vadinamąsias „puslapių įžvalgas“ ir tik dėl žingsnių nuo duomenų surinkimo iš Emei fanų puslapio iki jų perdavimo Facebook. Dėl kito duomenų tvarkymo Emei ir Facebook yra atsakingi savarankiškai.

Savo bendro duomenų valdymo apimtyje Emei ir Facebook sudaro sutartį (vadinamąjį „ puslapių įžvalgų valdytojo priedą “). Šis susitarimas apima duomenų, surenkamų ir naudojamų jums pasilankius arba sąveikaujant su mūsų fanų puslapiu, tvarkymą, tačiau tik tiek, kiek šie duomenys yra (vėliau) naudojami „puslapio įžvalgoms“. „Puslapio įžvalgos“ apima paslaugų analizę, padedančią mums geriau suprasti jūsų sąveiką su mūsų puslapiu. Šiame kontekste mes negaunami jokių asmens duomenų iš Facebook, tik anoniminius vertinimus ir iliustracijas. Facebook pateikia daugiau informacijos šiame „puslapių įžvalgų“ pagalbos puslapyje . Informacija apie duomenis „puslapio įžvalgoms“ yra renkami ir naudojami „puslapių įžvalgoms“ sukurti. Jie apima šiuos veiksmus:

 1. Peržiūras ir veiksmus su puslapiu, įrašu, vaizdo įrašu, istorija ar kitu su puslapiu susijusiu puslapiu;
 2. Prenumeratą ir prenumeratos atsisakymą;
 3. Reakcijas į puslapį ir prisidėjimą (pvz., „pamėgimą“; rekomendaciją, bendrinimą, komentarą, prenumeratą ir pan.);
 4. Puslapio prisidėjimo paslėpimą arba pranešimą apie jį kaip nepageidaujamą turinį;
 5. Pelės užvedimą ant puslapio nuorodos arba puslapio pavadinimo ar profilio nuotraukos tam, kad galėtumėte pamatyti puslapio turinio peržiūrą;
 6. Paspaudimus ant interneto svetainės nuorodos, telefono numerio, „maršruto planavimo“ mygtuko ar bet kokio kito mygtuko puslapyje;
 7. Renginio peržiūras puslapyje, reakcijas į renginį (įskaitant reakcijų tipą), paspaudimus ant nuorodos į renginio bilietus;
 8. Pokalbio per „Messenger“ pradėjimą puslapyje;
 9. Puslapyje esančioje parduotuvėje esančių daiktų peržiūras ar paspaudimus;
 10. IP adresus ir kitą informaciją pasiekiamą jūsų galiniame įrenginyje pagal slapukus.

Mūsų fanų puslapio lankytojų duomenų tvarkymas skirtas pateikti puslapį, o taip pat statistiškai įvertinti mūsų puslapio naudojimą. Šis vertinimas yra anonimizuojamas prieš pateikiant Emei. Teisinis duomenų tvarkymo pagrindas yra GDPR 6 str. 1 d. f) punktas – mūsų teisėti interesai tvarkyti asmens duomenis apsilankius puslapyje ir sukurti „puslapio įžvalgas“ apima įmonės ir Platformos atstovavimą, bei, pavyzdžiui, susisiekimą su nariais ir suinteresuotomis šalimis bei pateikiant informaciją apie produktus ir akcijas, o taip pat duomenų rinkimą kuriant anoniminius vertinimus ir iliustracijas apie mūsų fanų puslapio naudojimą.

Jei norite pasinaudoti savo teisėmis, susijusiomis su duomenimis (žr. 6 punktą žemiau), jums būtų tikrai efektyviau susisiekti tiesiogiai su Facebook. Jei jums vis vien reikia pagalbos įgyvendinant savo teises, galite susisiekti su mumis. Laikydamasis mūsų susitarimo, Facebook prisiima pagrindinę atsakomybę dėl pareigų, susijusių su bendru „įžvalgų duomenų“ tvarkymu. Tai apima šias teises:

Facebook pateikia daugiau informacijos kaip įgyvendinti šias teises informacijoje apie „puslapio įžvalgų duomenis“.

Bendras duomenų valdymas su LinkedIn

Emei valdo vadinamąjį bendrovės puslapį LinkedIn socialinio tinklo platformoje. LinkedIn ir Emei yra kartu atsakingos (BDAR 26 str. 1 dalies 1 sakinys) už vadinamųjų „įžvalgų duomenų“ tvarkymą, leidžiantį mums gauti anonimizuotą statistiką ir įžvalgų apie tai, ką lankytojai veikia mūsų puslapyje. Tvarkydamos kitus duomenis, Emei ir LinkedIn už duomenų tvarkymą yra atsakingos atskirai.

Bendrai Emei ir LinkedIn duomenis valdo pagal sudarytą sutartį (vadinamąjį „Puslapio įžvalgų bendro valdymo priedą“), kurioje nustatytos LinkedIn ir Emei prievolės, susijusios su duomenų apsauga. Sutartis numato toliau išdėstytas nuostatas:

Mūsų LinkedIn bendrovės puslapio lankytojų duomenų tvarkymo tikslas yra palaikyti puslapį ir statistiškai vertinti jo naudojimą. Šis įvertinimas bendrovei Emei atliekamas anonimiškai (teikdama įžvalgas LinkedIn su mumis nebendrina asmens duomenų, mums pateikiama tik apibendrinta įžvalgų versija; be to, pagal įžvalgų informaciją mes negalime padaryti išvadų apie atskirus narius). Teisinis jūsų asmens duomenų tvarkymo pagrindas yra BDAR 6 str. 1 dalies f punktas. Mūsų teisėti interesai tvarkyti asmens duomenis lankantis svetainėje ir kuriant „įžvalgas“, apima bendrovės ir Platformos pristatymą, taip pat, pavyzdžiui, susisiekimą su nariais ir suinteresuotomis šalimis siekiant suteikti informacijos apie produktus ir akcijas, be to, duomenų rinkimą, siekiant kurti anoniminius įvertinimus ir iliustracijas apie tai, kaip naudojamasi mūsų bendrovės puslapiu.

2.6. Teisiniams tikslams

2.6.1. Norėdami tvarkyti jūsų prašymus, susijusius su asmens duomenimis

Jei pasinaudosite savo įstatyminėmis teisėmis, susijusiomis su jūsų duomenimis (žr. 6 dalį toliau), kartu su kitais Emei turimais duomenimis rinksime ir naudosime duomenis, esančius jūsų prašyme, kad galėtume išnagrinėti prašymą, į jį atsakyti ir, jei reikia, imtis reikiamų veiksmų.

Norėdama atsakyti į jūsų prašymus, Emei teikia jūsų duomenis partneriams, kurie konsultuoja duomenų apsaugos teisės klausimais.

Tai būtina, kad Emei galėtų laikytis taikomų teisinių įsipareigojimų (GDPR 6 str. 1 punkto c dalis).

Šiuo tikslu renkami ir naudojami asmens duomenys saugomi dvejus metus nuo tos dienos, kai atsakome į jūsų prašymą.

2.6.2. Norėdami teikti informaciją teisėtvarkos ir kitoms valstybinėms institucijoms

Jei turime pagrįstų priežasčių įtarti, kad užsiimate neteisėta veikla, mes rinksime ir naudosime reikiamus jūsų profilio duomenis (žr. 2.1 punktą), su jūsų veikla Platformoje susijusius duomenis (žr. 2.2 punktą) ir saugumo tikslais renkamus bei naudojamus duomenis (žr. 2.3 ir 2.4 punktus) tam, kad apie tai galėtume pranešti teisėtvarkos ir kitoms valstybinėms institucijoms.

Aukščiau minėtus duomenis teisėtvarkos ir kitoms valstybinėms institucijoms Emei taip pat teikia gavusi prašymą pateikti informacijos šių institucijų atliekamiems tyrimams.

Tai būtina, kad Emei galėtų laikytis taikomų teisinių įsipareigojimų (GDPR 6 str. 1 punkto c dalis).

Asmens duomenys reikalingi, siekiant įvykdyti mūsų teisinius įsipareigojimus, kai esate mūsų Platformos narys. Jei nepateiksite šių asmens duomenų, negalėsime laikytis teisinių reikalavimų.

Šiam tikslui Emei renka ir naudoja jūsų asmens duomenis tol, kol laikome jūsų Emei paskyrą – 3 mėnesius nuo tada, kai jūsų Emei paskyra išjungiama, arba 5 metus nuo tada, kai jūsų paskyra tapo neaktyvi.

2.6.3. Norėdami pranešti apie tavo pajamas ir mokesčių mokėtojo informaciją

Pasiekus tam tikrą pardavimų skaičių arba pajamų sumą, mes turime surinkti ir perduoti tavo mokesčių mokėtojo bei pajamų informaciją atitinkamoms ES mokesčių institucijoms. Tai padaryti privalome vadovaudamiesi 2021 m. kovo 22 d. Tarybos direktyva (ES) 2021/514 (direktyva DAC7).

Daugiau informacijos rasi mūsų Pagalbos centre.

Jei tai tau taikoma, dėl minėtų ataskaitų surinksime ir naudosime šiuos duomenis:

 1. Vardą ir pavardę
 2. Gimimo datą
 3. Adresą
 4. Šalį 
 5. Pardavimų skaičių 
 6. Pajamų sumą
 7. Banko sąskaitos duomenis ir sąskaitos turėtojo vardą ir pavardę
 8. Mokesčių mokėtojo identifikacinį numerį (TIN)
 9. Gimimo vietą (jei neturi TIN)
 10. Su Emei mokesčiais susijusią informaciją

Tai būtina vykdyti tam, kad būtų laikomasi Emei taikomų teisinių įsipareigojimų (BDAR 6 str. 1 d. c punktas). 

Jei nepateiksi šios informacijos iki kalendorinių metų pabaigos, mes negalėsime vykdyti teisinių įsipareigojimų ir tavo naudojimąsis Emei bus apribotas:

Šiam tikslui surinkti ir panaudoti asmens duomenys yra saugomi 5 metus nuo ataskaitos laikotarpio, su kuriuo jie yra susiję, pabaigos.

2.6.4. Norėdami apginti savo teises, susijusias su pinigų grąžinimu

Jei atlikote sandorių per mūsų mokėjimo paslaugų teikėjus, mes rinksime ir naudosime jūsų asmens duomenis, kuriuos turi Emei, kad būtų rastas konkrečios situacijos sprendimas.

Tokio jūsų asmens duomenų rinkimo ir naudojimo teisinis pagrindas yra mūsų teisėtas interesas ginti savo teises, jei bendrovei Emei būtų inicijuota pinigų grąžinimo procedūra (BDAR 6 str. 1 dalies f punktas).

Šiuo tikslu renkami ir naudojami asmens duomenys laikomi 13 mėnesių nuo paskutinio sandorio.

2.6.5. Norėdami ginti Emei teises ir interesus

Jei įsitraukiate į ginčą su Emei arba turime vykdyti savo Taisykles ar kitaip ginti, užtikrinti vykdymą, pasinaudoti ar palaikyti savo teises, mes rinksime ir naudosime visus jūsų asmens duomenis, kuriuos turi Emei, kad būtų rastas konkrečios situacijos sprendimas.

Tokį rinkimą ir naudojimą grindžiame teisėtu interesu ginti Emei teises bei interesus (GDPR 6 str. 1 punkto f dalis).

Šiuo tikslu surinkti ir naudojami asmens duomenys saugomi 5 (penkerius) metus nuo tada, kai nustatome poreikį ginti savo konkrečias teises ir interesus, o ginčo atveju – iki galutinio privalomo įgaliotos institucijos sprendimo įvykdymo.

 

3. Asmens duomenų gavėjai

Emei perduoda ar pasidalina asmens duomenimis su paslaugų teikėjais tik tiek, kiek tai būtina ir leidžiama pagal galiojančius įstatymus. Paslaugų teikėjai, kuriems jūsų asmens duomenys perduodami ar bendrinami konkrečiais tikslais, yra aprašyti 2 dalyje aukščiau. Be to, paskiriame toliau išvardytus paslaugų teikėjus, kurie atitinkamai gauna asmens duomenis kaip duomenų gavėjai.

Nuolat vykdome ir tobuliname Platformos techninę priežiūrą, kad apsaugotume mūsų tvarkomų asmens duomenų saugumą ir konfidencialumą, taip pat galėtume atlikti tam tikras su verslu susijusias funkcijas, kurios padėtų padaryti mūsų paslaugas prieinamomis ir funkcionaliomis. Dėl šios priežasties jūsų profilio duomenis siunčiame paslaugų teikėjams, kurie teikia debesų ir prieglobos paslaugas, IT saugumo, priežiūros ir technines paslaugas bei komunikacijos paslaugas:

Toliau išvardyti paslaugų teikėjai įsikūrę už Europos ekonominės erdvės ribų, todėl jūsų duomenys gali būti perduodami už Europos ekonominės erdvės ribų. Šiais atvejais asmens duomenys saugiai perduodami paslaugų teikėjams pagal tarp šalių pasirašytas Europos Komisijos patvirtintas ES standartines sutarčių sąlygas :

 1. Google LLC (JAV);
 2. Apple Inc. (JAV);
 3. Microsoft Corporation (JAV).

Asmens duomenis perduodame advokatams, advokatų padėjėjams, notarams, antstoliams, auditoriams, apskaitininkams, buhalteriams, skolų išieškotojams, konsultantams, vertimų biurams, IT paslaugų teikėjams, draudimo bendrovėms ir archyvavimo paslaugų teikėjams, kurie teikia paslaugas Emei.

Be to, duomenis bendriname Emei grupės viduje. Emei grupėje tvarkomi duomenys perduodami MB "Pertraukties taškas" , kiek to reikia Emei grupės valdymui.

Pagal įstatymus Emei įsipareigoja teikti asmens ir (arba) naudojimo duomenis tyrimo, baudžiamojo persekiojimo ar priežiūros institucijoms, jei tai reikalinga siekiant išvengti pavojaus visuomenei ir vykdyti baudžiamąjį persekiojimą.

Emei gali bendrinti jūsų duomenis su trečiosiomis šalimis, kai joms pagal Taisykles (rasite pasinaudoję nuoroda https://emei.lt/terms_and_conditions) perduoda teises ir įsipareigojimus, susijusius su jūsų ir Emei sutartiniais santykiais, ypač sektoriaus ar veiklos perdavimo atveju, įmonių susijungimo atveju, kai įsteigiama nauja bendrovė arba įmonės prijungimo, atsiejimo ar kitų valdymo pokyčių atvejais, kai tai turi įtakos Emei. Prieš tokį įvykį Emei jus atskirai informuos apie jūsų duomenų bendrinimą ir gaus jūsų sutikimą, jei tai privaloma pagal teisės aktus.

 

4. Slapukų naudojimas

Emei Platformoje naudoja slapukus ir panašias technologijas. Daugiau informacijos apie tai rasite mūsų slapukų politikoje.

 

5. Teisė taisyti

Kadangi nuolat tobuliname savo paslaugas, pasiliekame teisę bet kuriuo metu keisti šią privatumo politiką, atsižvelgdami į galiojančius reglamentus. Bet kokie pakeitimai bus iškart skelbiami šiame puslapyje. Nepaisant aukščiau minėtų dalykų, jūs reguliariai turėtumėte tikrinti šį puslapį, ar nėra kokių nors atnaujinimų.

 

6. Jūsų įstatyminės teisės, susijusios su jūsų asmens duomenimis

6.1. Kokios yra jūsų teisės?

Atsižvelgiant į sąlygas, apribojimus ir išimtis, kurias nustato įstatyminės duomenų apsaugos nuostatos, jūs galite bet kada pasinaudoti toliau nurodytomis teisėmis.

 • Jūs turite teisę prieštarauti, kad duomenys būtų renkami ir naudojami – tik tais atvejais, kai rinkimas ir naudojimas atliekami vykdant užduotį, atliekamą visuomenės labui, arba įgyvendinant oficialius įgaliojimus (GDPR 6 str. 1 punkto e dalis) arba remiantis teisėtu interesu (GDPR 6 str. 1 punkto f dalis), įskaitant profiliavimą paremto tais pačiais duomenų rinkimo ir naudojimo pagrindais, kaip paaiškinta šio pareiškimo kitose dalyse (teisė prieštarauti). Jūs taip pat turite teisę bet kada prieštarauti, kad jūsų asmens duomenys būtų renkami tiesioginės rinkodaros tikslais.

Jei norite pasinaudoti bet kuriomis šioje dalyje nurodytomis teisėmis, galite pateikti prašymą Emei, pasinaudoję nurodytais kontaktiniais duomenimis (žr. 7 dalį toliau). Neatsižvelgiant į kitus teisių gynimo būdus, jūs taip pat turite teisę bet kada pateikti skundą priežiūros institucijoms.

6.2. Kaip patvirtinsime jūsų prašymą?

Jūsų prašyme turi būti pateikta pakankamai informacijos, kad galėtume pagrįstai patvirtinti, kad jūs esate asmuo (arba įgaliotas tokio asmens atstovas), kurio asmens duomenis renkame (vardas, pavardė, jūsų viešo profilio URL adresas, el. paštas ir kita informacija, kurios galime paprašyti patvirtinimo tikslais); išsamiai aprašykite savo prašymą, kad tinkamai suprastume, įvertintume ir atsakytume; patvirtinkite, kad esate asmuo, dėl kurio asmens duomenų teikiamas šis prašymas.

Jei jūsų prašymą teikia įgaliotas atstovas, prie prašymo reikia pridėti rašytinį leidimą ir informaciją, patvirtinančią atstovo tapatybę.

Negalėsime jums suteikti informacijos ar galimybės pasinaudoti savo teisėmis, jei negalėsime patikrinti jūsų tapatybės ar įgaliojimo teikti prašymą, taip pat patikrinti su jumis susijusios informacijos.

Norėdami patikrinti jūsų tapatybę, galime paprašyti, kad pateiktumėte papildomą informaciją apie save. Šią informaciją ir prašyme pateikiamą informaciją naudosime tik norėdami patikinti jūsų tapatybę ar įgaliojimą teikti prašymą.

 

7. Mūsų kontaktiniai duomenys

Jei turite klausimų apie tai, kaip renkame ir naudojame duomenis jums naudojantis Platforma ar sužinoti savo teises, susisiekite su mūsų duomenų apsaugos pareigūnu, kaip nurodyta toliau: support@emei.lt.

Emei duomenų apsaugos pareigūnas

Pertraukties Taškas, MB

Girulių g. 10-201

LT-12112 Vilnius

Lietuva

.